Du er her

Ledsagerordning for stærkt svagtseende borgere over 67 år

Er du over 67 år og senblind eller svagtseende, kan du søge kommunen om at blive ledsaget 5 timer om måneden.

Om ledsagerordning for stærk svagtseende borgere over 67 år

Ledsagerordningen har til formål at øge din selvstændighed, valgfrihed, ansvar for egen tilværelse og skal give dig mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet. Du kan maksimalt få fem timers ledsagelse om måneden.
Du kan f.eks. benytte ledsagelsen til fritidsaktiviteter, tage på indkøb eller deltage i kulturelle og sociale aktiviteter. Du har ret til selv at udpege din ledsager. Dine familiemedlemmer kan som udgangspunkt ikke ansættes som ledsagere for dig.

Vores målgruppe

Du kan få ledsagerordning, hvis du:

  • er over 67 år og
  • ikke kan færdes alene på grund af synshandicap.

Du kan ikke få ledsagerordning, hvis du samtidig modtager klippekort i hjemmeplejen. 

Sådan får du hjælp

Du skal kontakte en sagsbehandler i Myndighedsenheden, Team sociale opgaver, hvis du ønsker at søge ledsagelse for stærkt svagtseende borgere  over 67 år.

Yderligere information

Tilbud om ledsagelse til stærkt svagtseende over 67 år ydes efter servicelovens § 85. Loven opdateres løbende, og du kan se den nyeste version på www.retsinformation.dk.
Du kan også lære mere om serviceniveauet i den PDF iconpolitisk vedtagne kvalitetsstandard.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

07.01.2021