Du er her

Magtanvendelser

Her finder du information om brug af magtanvendelser på voksen- og ældreområdet.

Om magtanvendelse

Der er tale om magtanvendelse, når en borger ikke frivilligt medvirker til en nødvendig foranstaltning, eller hvis borgeren aktivt modsætter sig, og personalet alligevel finder det nødvendigt at gennemføre foranstaltningen for at varetage omsorgspligten.
Magtanvendelse skal være sidste udvej og må kun finde sted, hvis en række betingelser er opfyldt:

  • Der skal foreligge skriftlig dokumentation for, at borgeren er i målgruppen for reglerne om magtanvendelse, og
  • Borgeren skal befinde sig i en for borgeren uværdig situation, eller
  • Borgeren eller andre i borgerens umiddelbare nærhed er i risiko for at lide væsentlig personskade, eller
  • Borgeren er i risiko for at lide alvorlig helbredsmæssig skade.

Vores målgruppe

Målgruppen for brug af magtanvendelse er borgere med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, for eksempel demente og mentalt udviklingshæmmede.
Magtanvendelse kan eksempelvis være nødvendig, hvis en dement borger ikke ønsker den fornødne hjælp til personlig hygiejne, og personalet skønner, at det er nødvendigt af hensyn til borgerens helbred og sikkerhed.

Der kan også være tale om en psykisk udviklingshæmmet borger, der pludseligt og uden forvarsel bliver meget vred og slår eller kaster med ting, hvor personalet kan være nødsaget til kortvarigt at fastholde- og føre borgeren væk fra situationen.

Indberetning af magtanvendelse

Lederen på det enkelte bosted/afdeling indberetter brug af magtanvendelser til Myndighedsenheden. Myndighedsenheden vurderer hver enkelt indberetning og træffer en afgørelse, som sendes til den afdeling/bosted, hvor magtanvendelsen har fundet sted. Afgørelsen følges op af lederen og medarbejderne omkring borgeren for at forebygge fremtidig brug af magtanvendelse.

Borgeren får også et brev fra Myndighedsenheden med orientering om episoden og Myndighedsenhedens vurdering jf. reglerne om magtanvendelse.

Yderligere information

  • Indberetningen vurderes på baggrund af reglerne om magtanvendelse jf. Lov om social service §§ 124-137. Loven opdateres løbende, og du kan finde den nyeste version på www.retsinformation.dk.
     
  • Læs mere om magtanvendelse hos Socialstyrelsen.

Kontakt: Myndighedsenheden

Myndighedsenheden
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 79 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

18.08.2020