Du er her

Ældrerådsvalg tirsdag den 16. november 2021

Dato: 19. august 2021
Kandidater til Ældrerådsvalget

Personer med valgret til Ældrerådet kan stille op som kandidat til ældrerådsvalget. Du har valgret, hvis du på valgdagen er fyldt 60 år og har fast bopæl i Ringsted Kommune.

Det er endvidere en forudsætning, at man ikke har fået frataget sin retlige handleevne efter værgemålslovens §6 (er umyndiggjort).

Medlemmerne af Ældrerådet vælges ved direkte valg og som enkeltpersoner. Man kan derfor ikke stille op som repræsentant for politiske partier, interesseorganisationer eller lignende.

Alle, der ønsker at stille op, skal udfylde en kandidatblanket, som fra den 1. september 2021 kan hentes i Politisk Service på Rådhuset, Borgerservice, Tvær Allé eller i Social- og Sundhedssekretariatet, Amtstue Allé 71. Den kan også rekvireres på tlf.: 57 62 60 10.

Den udfyldte kandidatblanket sendes eller indleveres til Politisk Service på Rådhuset, politiskservice@ringsted.dk fra fredag den 10. september til og med tirsdag den 21. september 2021 kl. 12.00.

Information vedrørende ældrerådsvalget:

Der afholdes informationsmøde om ældrerådsvalget og opstilling den 1. september 2021 kl. 16 - 18, i kantinen på Amtstue Allé 71. Alle er velkomne.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Politisk Service på tlf.: 57 62 60 10.

Sidst opdateret

19.08.2021