Du er her

Ændret praksis på sygedagpengeområdet med tilbagevirkende kraft

Dato: 03. oktober 2018
Hvis du har fået stoppet dine sygedagpenge med tilbagevirkende kraft fra den 4. maj 2015 og frem, kan du muligvis få udbetalt sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Den 4. maj 2018 fastslog Østre Landsret, at Ankestyrelsen og dermed kommunernes praksis skulle ændres på sygedagpengeområdet. Dommen omhandler den praksis, hvor kommuner har stoppet sygedagpengene med tilbagevirkende kraft,  til borgere, der ikke blev vurderet   uarbejdsdygtige jf. sygedagpengelovens §7.

Borgere, der har fået deres sygedagpenge stoppet med tilbagevirkende kraft, opfordres derfor til at kontakte Arbejdsmarkedscentret via e-boks. Arbejdsmarkedscentret vil herefter undersøge om der er grundlag for at udbetale sygedagpenge med tilbagevirkende kraft for den periode, hvor der jf. praksisændringen burde være udbetalt sygedagpenge.

Hent en vejledning i at sende kommunen post via e-boks her:

PDF icon Vejledning: Send digital post til Ringsted Kommune via e-boks

Ændringen gælder udelukkende for sager, hvor udbetalingen er stoppet før den dato, hvor kommunen har truffet afgørelsen og omhandler kun afgørelser, som er truffet fra den 4. maj 2015 og frem.
 

Sidst opdateret

01.11.2018