Du er her

Alle partier bag lokal erhvervspakke fra Ringsted Kommune

Dato: 04. april 2020
Alle partier i Byrådet i Ringsted Kommune er netop blevet enige om en lokal erhvervspakke for virksomheder, handlende og arbejdspladser.

Folketingets partier har aftalt store hjælpepakker til erhvervsliv og lønmodtagere, så det danske samfund holder hånden under danske virksomheder og danske arbejdspladser under og efter den nuværende indsats mod spredning af coronasmitte (COVID-19) i Danmark.

De hjælpepakker bakker Byrådet i Ringsted Kommune nu op om med en lokal, kommunal erhvervspakke med indsatser for omkring 8 millioner kroner. Den lokale erhvervspakke er blevet til efter input fra det lokale erhvervs- og handelsliv.

”Det er uden for enhver tvivl, at den nuværende krise vil få langvarige og meget alvorlige konsekvenser for det lokale erhvervsliv, lokale handelsliv og lokale arbejdspladser. Derfor ønsker Byrådet at supplere den nationale indsats med en kommunal indsats for at virksomheder, handlende og arbejdspladser kan komme godt gennem krisen og videre, når situationen igen skal normaliseres. Alle partier står samlet bag aftalen”, siger borgmester Henrik Hvidesten på vegne af Byrådet.

Anlægsopgaver for 7,5 millioner kroner

På nuværende tidspunkt har Ringsted Kommune allerede igangsat en række initiativer. Kommunen har fremrykket betaling af fakturaer for 45-60 millioner kroner for på den måde at sikre likviditet i erhvervslivet. Der er gang i vejledningen omkring de statslige hjælpepakker for de lokale virksomheder. Og kommunen har en særlig opmærksomhed på hurtig sagsbehandling ved særlige behov – f.eks. fornyelse af erhvervskørekort.

Med den nye aftale har alle byrådets partier aftalt, at den nuværende indsats suppleres med en lang række tiltag, der iværksættes med det samme.

Det betyder bl.a., at anlægsopgaver for 7,5 mio. kr. fremrykkes fra 2021 og 2022 til at de sættes i gang hurtigst muligt.

”Der er tale om opgaver, som hurtigt kan igangsættes uden større projektering og udbud. Listen omfatter f.eks. udvendigt malerarbejde, tagrender og mindre fugearbejde. Der er også medtaget en tagreparation på Dagmarskolen, som har et meget slidt tag på de forskellige bygninger. Projekter gennemføres ved en indbudt licitation, og ved mindre projekter indbydes håndværkere til en gennemgang, hvorefter der gives pris. I begge tilfælde vil vi også indbyde lokale håndværkere”, siger borgmester Henrik Hvidesten.

Når Byrådet har godkendt, at opgaverne sættes i gang, hvilket forventes at ske tirsdag den 14. april 2020 på byrådsmødet, vil der blive lagt en liste med opgaverne på Ringsted Kommunes hjemmeside. Her kan du som virksomhed se, hvordan du kan komme i betragtning til den enkelte opgave. Spørgsmål kan rettes til vejogejendom@ringsted.dk.

Aftalens øvrige indhold

Aftalen indeholder derudover flere indsatser, der handler om at sikre likviditet og aktivitet i handels- og erhvervslivet. Indsatserne er:

  • Styrke henvisningen af virksomheder til relevante offentlige og private rådgivere fx revisor og advokat, så de kan få hjælp til de nationale støtteordninger.
  • Udskyde opkrævninger for indsamling af restaffald for virksomheder – fastholder ca. 400.000 i likviditet hos virksomhederne.
  • Hæve grænsen for garantistillelse ved udførelse af opgaver for kommunen fra 500.000 kr. til 1 mio. i foreløbig resten af 2020. Det betyder, at en opgave hos kommunen skal have en værdi på én million kroner eller mere, før virksomheder skal stille en økonomisk garanti – den såkaldte arbejdsgaranti. Det betyder, at virksomheder kan byde på opgaver til under én million kroner uden at skulle i banken og bede om økonomisk sikkerhed.
  • Kommunens planlagte arrangementer, kurser mv. i videst mulige omfang udskydes i stedet for at blive aflyst – det vil fastholde aktiviteter hos fx private udbydere af kurser og seminarer.
  • Fordoble tilskuddet for 2020 til Sommer og Jul i Ringsted (233.000 kr.) til brug i 2020 og 2021 – planlægge og igangsætte initiativer med handelslivet, så der kommer flere folk i bymidten, når det igen bliver muligt at samles. Det smitter af på handlen i byen.
  • Øge annonceringen via lokale medier – gerne sammen med Ringsted City og Ringsted Erhvervsforum.

”I Byrådet er vi ikke mindst klar over, at bymidten og handelslivet har det svært i denne situation. Det er dejligt at se, at der er taget en lang række initiativer for at gøre det nemt at se, hvor man fx kan bestille take away lige nu, men vi er også klar over, at der bliver behov for en langsigtet indsats for at fastholde en levende bymidte. Derfor vil vi som Byråd også tage initiativ til en særlig dialog med handelslivet i forhold til mere langsigtede initiativer for at skabe en levende bymidte”, slutter borgmester Henrik Hvidesten.
 

Sidst opdateret

06.04.2020