Du er her

Besøgsrestriktioner for plejecentrene i Ringsted Kommune ophæves

Dato: 18. august 2020
Plejecentre såvel som kommunens botilbud vender tilbage til igen at være åbne for besøgende i beboernes boliger.

I forbindelse med det større udbrud af Covid-19 på Danish Crown-slagteriet i Ringsted blev kommunen pålagt at indføre besøgsrestriktioner på plejecentrene i Ringsted Kommune af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det betød, at plejecentrene kun kunne tilbyde udendørsbesøg, mens det ikke var muligt for pårørende at komme indenfor bortset fra i helt særlige situationer.

Smittetallet i Ringsted Kommune har imidlertid været faldende i den sidste uges tid, og derfor har Styrelsen for Patientsikkerhed nu vurderet, at der ikke længere er grundlag for at opretholde påbuddet. Plejecentrene kan derfor nu igen tilbyde, at beboerne kan tage imod deres pårørende i deres egen bolig.

”Det er rigtig dejligt, at vi nu vender tilbage til en meget mere normal hverdag på plejecentrene i Ringsted Kommune, fordi smittetallet i Ringsted igen er meget lavt. Det betyder rigtig meget for beboerne på plejecentrene og de pårørende”, siger borgmester Henrik Hvidesten og fortsætter:

”Og så er det jo et signal fra Styrelsen for Patientsikkerhed til os alle om, at der er styr på smitten i Ringsted Kommune. Men vi skal alle fortsat overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så vi alle fortsat medvirker til at bryde smittekæderne”, siger borgmester Henrik Hvidesten.

De sociale tilbud åbner også for besøg

Der gælder lidt andre regler for de sociale botilbud. Her er reglerne, at det er botilbuddets leder, der er bemyndiget til at regulere besøg, så de kan håndteres under de forhold, der er på stedet. I forbindelse med udbruddet af Covid-19 i på slagteriet i Ringsted, besluttede lederne for botilbuddene at følge samme restriktioner, som blev indført på plejecentrene.

Lederne for botilbuddene har nu også vurderet det hensigtsmæssigt og forsvarligt at ophæve besøgsrestriktionerne og vende tilbage til, at besøg i beboernes bolig igen er muligt.

Ringsted Kommune er i gang med at orientere de pårørende om, at besøgsrestriktionerne ophæves.
 

 

Sidst opdateret

18.08.2020