Du er her

For boligforeninger: Ansøg om midler til boligsociale indsatser

Dato: 11. januar 2021
Boligforeninger kan nu søge midler til boligsociale indsatser i 2021. Her kan du læse mere om anvendelse og ansøgning af midler.

Byrådet i Ringsted Kommune har afsat 150.000 kr. til boligsociale indsatser i 2021, som kan søges af alle afdelingsbestyrelser i de enkelte boligforeninger. Midlerne kan søges til gennemførelse af boligsociale indsatser, som medvirker til at styrke fællesskabet i den pågældende boligforening.

En boligsocial indsats skal tage udgangspunkt i et bestemt område, hvor der er sociale udfordringer og manglende aktivitetsmuligheder for beboerne. Gode boligsociale indsatser er med til at øge trygheden i boligområdet, og bidrager til at styrke det sociale og kulturelle liv i området, herunder til at skabe nye tilbud og aktiviteter for beboerne.

Kriterier for tildeling af midler til boligsociale indsatser

Forudsætningen for at få tildelt midler til en boligsocial indsats er:

 • At indsatsen er nystartet, dvs. der ikke gives midler til drift
 • At det er et lokalt projekt, indsats eller aktivitet
 • At formålet er beskrevet konkret, og der er mulighed for at evaluere effekten
 • At afdelingsbestyrelsen og beboerne aktivt skal involveres i gennemførelsen af indsatsen.

Derudover vil der i vurderingen af ansøgningerne blive lagt vægt på:

 • Indsatsen/aktiviteten bærer præg af en helhedsorienteret indsats og retter sig mod en bredere gruppe af beboere i området
 • Indsatsen/aktiviteten medvirker til at styrke den indbyrdes forståelse og fællesskabet blandt beboerne i området
 • Indsatsen/aktiviteten medvirker til at øge tryghed og trivsel i boligområdet.

En boligsocial indsats kan for eksempel være: nye legemuligheder, væresteder for børn og unge, et fælles kultur- og aktivitetssted eller at skabe en ramme for kulturelle arrangementer. Det kan også handle om afholdelse af arrangementer med information og rådgivning om aktuelle emner som affaldssortering, nabohjælp, den digitale fremtid og lignende. Der kan ikke søges midler til indkøb af varer beregnet til videresalg.

Sådan søger du om midler til boligsociale indsatser 2021

For at få del i midlerne til en boligsocial indsats skal afdelingsbestyrelsen udfylde et ansøgningsskema med en beskrivelse af, hvilken aktivitet, der søges midler til, oplysninger om formål, målgruppe m.v. Ansøgningsskemaet skal sendes til: socialogsundhed@ringsted.dk. Der er ansøgningsfrist den 29. januar 2021 kl.12.00.

Fil Ansøgningsskema til boligsociale indsatser 2021

Hvis aktiviteten involverer børn og/eller unge under 15 år, skal boligselskabet indhente børneattester på de personer, som vil få kontakt med børnene/de unge. Boligskabet skal udfylde en tro- og loveerklæring på, at boligselskabet indhenter de nødvendige børneattester. Denne skal fremsendes samtidig med ansøgningen.

PDF icon Hent tro- og loveerklæring vedr. indhentelse af børneattester

Efter ansøgningsfristens udløb vil de indkomne ansøgninger bliver gennemgået hurtigst muligt og de projekter, som tildeles midler, kan forvente at få besked om dette i løbet af uge 5. Det tildelte beløb udbetales i to rater, hvor den første rate udbetales i uge 8 og anden rate udbetales i uge 51.

Evaluering af boligsociale indsatser 2021

Senest den 13. december 2021, skal der fremsendes evaluering og regnskab (inkl. eventuelle bilag) elektronisk til socialogsundhed@ringsted.dk. Disse skal som minimum skal omfatte følgende punkter:

 • En redegørelse for projektets/aktivitetens gennemførelse jf. ansøgning (dvs. indhold, aktiviteter, mål, deltagere, tidsplan mv.).
 • En redegørelse for effekten og resultaterne af projektet/aktiviteten i forhold til de opstillede mål og succeskriterier i ansøgningen.
 • Et endeligt regnskab fordelt på udgiftsposter

Fil Evalueringsskema inkl. regnskab 2021

Spørgsmål vedr. ansøgningen

 • Hvad lægges der vægt på i vurderingen i ansøgningen.

  • Indsatsen/aktiviteten er beskrevet således, at det er muligt at følge op og vurdere mål og effekt.
  • Afdelingsbestyrelse og beboere er aktivt involveret i gennemførelsen af den pågældende indsats/aktivitet.
  • Indsatsen/aktiviteten bærer præg af en helhedsorienteret indsats og retter sig mod en bredere gruppe af beboerne i området.
  • Indsatsen/aktiviteten er relevant for flere og forskellige grupper af beboere i området.
  • Indsatsen/aktiviteten medvirker til at styrke den indbyrdes forståelse og fællesskabet blandt beboerne i området.
  • Indsatsen/aktiviteten medvirker til at beboerne får viden om og indsigt i relevante boligsociale emner.
  • Indsatsen/aktiviteten medvirker til at øge tryghed og trivsel i boligområdet.

  Generelle vilkår og procedurer fremgår af ansøgningsskemaet.
   

Kontakt: Social- og Sundhedscenter

Social- og Sundhedscenter
Amtstue Allé 71
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 80 10
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

11.01.2021