Du er her

For boligforeninger: Genopslag af midler til boligsocial indsats 2018

Dato: 22. december 2017
Boligforeninger kan stadig søge om midler til boligsociale indsatser i 2018, da puljen genopslås i en 2. ansøgningsrunde. Du finder informationen på Ringsted Kommunes hjemmeside.

Byrådet i Ringsted Kommune har i 2018 afsat i alt 300.000 kr. til boligsociale indsatser. Halvdelen af midlerne er forhåndsbevilget til boligsociale indsatser i Ringsted Syd/Sønderpark.

De resterende 150.000 kr. kan søges af alle afdelingsbestyrelser i de enkelte boligforeninger til gennemførelse af boligsociale indsatser, som medvirker til at styrke fællesskabet i den pågældende boligforening.

Der er på nuværende tidspunkt uddelt 67.500. På grund af et mindreforbrug i 2017 resterer der derfor 95.577,58 kr. i puljen, som genopslås i en 2. ansøgningsrunde.

Der er ansøgningsfrist fredag den 26. januar 2018. Boligforeningen får svar på ansøgningen, når ansøgningsfristen er udløbet.

Her finder du mere information om boligsocial indsats samt ansøgningsskema.

Sidst opdateret

22.12.2017