Du er her

Ældrerådsvalget bliver afholdt som et fremmødevalg

Dato: 14. marts 2017
Ringsted Byråd har besluttet at valget til det kommende Ældreråd skal afholdes som et fremmødevalg og samme dag, som der er Kommune- og Regionsrådsvalg, den 21. november 2017.

Beslutningen betyder, at hvis du har mulighed for at stemme til ældrerådsvalget den 21. november, så vil du i perioden op til valget modtage 2 valgkort – ét til kommune- og regionsrådsvalget og ét til ældrerådsvalget.

Byrådets beslutning er blandt andet truffet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, der viser, at et fremmødevalg giver en højere stemmeprocent end valg, hvor man brevstemmer.

Samtidig besluttede Byrådet, at hvis nogen har ønske om at arrangere brevstemmeafgivning til kommune- og regionsrådsvalget, eksempelvis på en arbejdsplads, i en idrætsforening eller lignende, så er du velkommen til at kontakte Valgsekretariatet for at aftale nærmere.

Yderligere information

Har du spørgsmål om ældrerådsvalget, er du velkommen til at kontakte Valgsekretariatet, Ledelsescentret, på tlf. 57 62 60 10.

Fra august i år informerer vi løbende her på hjemmesiden og i de lokale medier om de kommende valg, både kommune- og regionsrådsvalget og ældrerådsvalget.

 

 

Sidst opdateret

14.03.2017