Du er her

Gør dit forbrug bedre for miljøet

Dato: 10. april 2017
Du kan få kompostorme og gode råd om forbrug og bæredygtighed, når der er affaldsdag på Torvet lørdag den 22. april.

Lørdag den 22. april bliver der sat fokus på kompostorm, affaldsordninger og miljøbevidst forbrug, når Bæredygtighedsgruppen og Ringsted Kommune holder Miljø- og affaldsdag.  Det er på Ringsted Torv kl. 9.30 -12.30.

På Miljø- og affaldsdagen kan du få gratis kompostorm, høre om, hvad der sker med det metal, glas og papir som Ringsted Kommune samler ind hos husstandene, hvordan man kan søge midler i bæredygtighedspuljen og se eksempler på projekter, der allerede er gennemført for midler fra Bæredygtighedspuljen.

Bæredygtighedsgruppen, der består af frivillige borgere fra Ringsted Kommune, arbejder for et miljøbevidst forbrug. Miljøbevidst forbrug hænger tæt sammen med affald, og derfor har Bæredygtighedsgruppen og kommunens affaldsmedarbejdere slået sig sammen om en fælles Miljø- og affaldsdag.

”Når vi køber varer i butikkerne, er vi med til at bestemme, hvilken typer affald vi vil stå med, når produkterne er udtjente. På Miljø- og affaldsdagen vil vi gerne slå et slag for, at affald er en ressource, og at affaldssortering er med til at sikre, at værdifulde materialer ikke går tabt”, fortæller miljøsagsbehandler i Ringsted Kommune Birgitte Steffen.

Budskaberne udspringer af kommunens Affaldsplan fra 2014, som igen læner sig op ad regeringens Ressourcestrategi, kaldet Danmark uden affald. Begge har til formål at hjælpe samfundet væk fra ”forbrug og smid væk”-kulturen til fordel for et samfund, hvor materialer og stoffer genbruges.

En pulje til mere bæredygtighed

Ringsted Kommune har i flere år haft en Bæredygtighedsgruppe, der arbejder for at få udbredt bæredygtighedstanken. For at stimulere dette tildeler Klima- og Miljøudvalget hvert år en pulje på 100.000 kr. til bæredygtige projekter i Ringsted Kommune. Bæredygtighedsgruppen indstiller projekterne, der kan modtage midlerne, til udvalget.

”Bæredygtighedsgruppen vil gerne udbrede kendskabet til puljen, så flere kan få mulighed for at søge midlerne og måske deltage i Bæredygtighedsgruppens arbejde. På Miljø- og affaldsdagen vil nogle af de forskellige puljemodtagere vise deres projekter frem”, fortæller Grøn Guide i Ringsted Kommune Lars Berndt.

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00

Sidst opdateret

10.04.2017