Du er her

Har du forslag og idéer til kommunens budget for 2018?

Dato: 08. februar 2017
Ringsted Kommune skal allerede nu i gang med at forberede budgettet for 2018.

Byrådet vedtog mandag den 6. februar 2017, hvordan budgetprocessen skal forløbe i år.

Her finder du tidsplanen for budgetprocessen til budget 2018. 

Relevante interessenter (råd, nævn, forældrebestyrelser, MED-organisation mv.) inviteres her i den indledende fase til at komme med idéer og forslag til at forbedre kommunens service, og hvor vi kan effektivisere.

Forslagene vil blive inddraget i det videre arbejde med budgettet.

Sidste frist for at indsende idéer og forslag til budgettet er onsdag den 8. marts.

 Her kan du læse mere, og se hvordan du indsender dine idéer.

Sidst opdateret

18.06.2019