Du er her

Kronisk syge mænd skal hjælpes til bedre og mere aktiv hverdag

Dato: 03. november 2016
Med 286.000 kr. fra TrygFonden sætter Ringsted Kommune nu et nyt projekt i gang målrettet mænd med kronisk sygdom.

Mændene skal motiveres til mere fysisk aktivitet i hverdagen og på sigt hjælpes ind i det lokale foreningsliv.

Donationen overrækkes officielt i forbindelse med afholdelsen af GoRun Ringsted søndag den 13. november kl. 9.45.

Fysisk aktivitet hjælper til at forebygge udvikling og forværring af kronisk sygdom. Undersøgelser viser imidlertid, at mennesker med kronisk sygdom bevæger sig mindre end mennesker uden kronisk sygdom. Samtidig er mænd en særlig vigtig målgruppe, da de oftere rammes af kronisk sygdom og dør tidligere end kvinder.

Med en donation fra TrygFonden vil Ringsted Kommunes Sundhedsteam igangsætte et forløb for op mod 25 mænd med kronisk sygdom. Gruppen får tilknyttet en motionsvejleder i seks måneder, som vil guide og motivere deltagerne både på fælles og individuel basis.

- Vi er utrolig glade for TrygFondens donation, der gør det muligt for os at hjælpe en gruppe borgere til en bedre hverdag. Med udgangspunkt i den enkelte deltagers situation og behov vil vi gerne motivere dem til at få nogle sundere vaner til gavn for både deres fysiske helbred og deres trivsel. De fysiske aktiviteter er således samlingspunktet i projektet, men det sociale aspekt er også centralt, da samhørighed og gode sociale relationer internt i gruppen gerne skal få deltagerne til at fortsætte de fælles aktiviteter, siger Britta Nielsen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted Kommune.

Deltagerne mødes første gang i januar 2017, og derefter er planen, at de skal mødes én gang om ugen. De konkrete motionsaktiviteter vil afhænge af deltagergruppens behov og fastlægges først efter motionsvejlederens opstartssamtaler med hver enkelt deltager. DGI og Ringsted Motionsklub, der har gode erfaringer med metoder til at motivere folk til mere aktive og sunde vaner, er samarbejdspartnere og kan desuden hjælpe med at indsluse interesserede deltagere i eksisterende foreningstilbud.

- Omtrent hver tredje voksne dansker lider af en kronisk sygdom, og mange af dem oplever alvorlige begrænsninger i deres udfoldelsesmuligheder og livskvalitet. Et af TrygFondens fokusområder er derfor at hjælpe kronisk syge mennesker til et bedre hverdagsliv, hvor de er selvhjulpne og så lidt præget af sygdom som muligt. Ringsted Kommunes nye projekt er velgennemtænkt og har netop til formål at give en gruppe udsatte borgere en bedre hverdag med øget livskvalitet. Ønsket om på sigt at få deltagerne ind i foreningslivet, er også positivt, idet målgruppen – kronisk syge mænd – ofte også har sociale udfordringer. Vi er derfor glade for at støtte projektet og glæder os til at følge resultaterne, siger Cathrine Riegels Gudbergsen, formand for TrygFondens regionale råd i Region Sjælland.

Det er TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, der står bag donationen som led i TrygFondens samlede arbejde for at støtte udsatte grupper og få flere til at leve et længere og bedre liv præget af så få fysiske og psykiske gener som muligt.

Overrækkelse af donation søndag den 13. november kl. 9:45 ved GoRun Ringsted

Ét initiativ, der vil indgå i ”Aktive mænd med kronisk sygdom”, er det ugentlige GoRun Ringsted, der hver søndag samler interesserede – med vidt forskellige forudsætninger – til en fælles gå- eller løbetur på henholdsvis 2,5 eller 5 km. Derfor vil GoRun danne ramme for den officielle overrækkelse af TrygFondens donation til projektet.

Således vil Britta Nielsen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted Kommune, få overrakt de 286.000 kr. fra TrygFonden officielt søndag den 13. november kl. 9:45 ved GoRun Ringsted, Teglovnsvej 46 – lige inden GoRun skydes i gang. Cathrine Riegels Gudbergsen, formand for TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, vil stå for overrækkelsen, og alle er velkomne.

Fakta

-      Projektet er målrettet mænd med kronisk sygdom og har til formål at hjælpe mændene til at være mere fysisk aktive i hverdagen – dels for at gavne deres helbred og dels for at øge deres livskvalitet.

-      Der er holdstart januar 2017. Deltagere får i en periode på et halvt år mulighed for at opstarte og fastholde motionsvaner på egne præmisser og i fællesskab med ligesindede.

-      Man kan få mere at vide om projektet og tilmelde sig her: udviklingskonsulent i Ringsted Kommune, Josephine Biessy, tlf. 23 61 57 89 eller mail jobi@ringsted.dk

-      Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Ringsted Kommune, DGI og Ringsted Motionsklub.

-      Ringsted Kommune er initiativtagere til projektet, som har modtaget 286.000 kr. i støtte fra TrygFondens regionale råd i Region Sjælland. Ringsted Kommune bidrager selv med 50.000 kr.

-      Projektet bygger bro til lokale tilbud, bl.a. GoRun, som er et nyt, enkelt gratis gang- og løbetilbud, som henvender sig til alle borgere i Ringsted Kommune. Ruten er 2,5 km, man kan vælge at gå eller løbe 1 eller 2 omgange. Læs mere om konceptet via www.bevaegdigforlivet.dk/gorun

 

Sidst opdateret

08.11.2016