Du er her

Lokal arbejdstidsaftale for lærere er forlænget

Dato: 03. april 2017
Ringsted Kommune og Ringsted-Sorø Lærerforening har indgået en lokal arbejdstidsaftale for lærerne i Ringsted Kommune for skoleåret 2017/18.

Mere fleksible arbejdsvilkår og maksimal undervisningstid på 26 lektioner. Det er udkommet af en ny arbejdstidsaftale for lærerne i Ringsted Kommune.

Byrådet besluttede på sit møde den 13. marts 2017 at søge lærernes arbejdstidsaftale forlænget, så den også gælder for skoleåret 2017/18. Samtidig ønskede Byrådet, i forlængelse af budgetvedtagelsen for 2017, at den lokale læreraftale blev suppleret med en fastlæggelse af lærernes maksimale undervisningstid på 26 lektioner om ugen.

Den nye arbejdstidsaftale gælder for lærere og børnehaveklasseledere for skoleåret 2017/18. Og den lokale lærerforening er tilfreds med den nye aftale, siger kredsformand Lise Vadsager.

”Vi er rigtig glade for, at der i Ringsted er en god dialog med både politikere og forvaltningen om lærernes arbejdsvilkår. Det er tegn på tillid og respekt om lærernes arbejde, at vi tages med på råd, og der bliver lyttet til vores ønsker. Aftalen sætter bedre rammer for lærernes arbejde og er med til at give mere fleksible arbejdsvilkår end tidligere. Allerede i indeværende år har vi oplevet en stor interesse for aftalen fra lærere i andre kommuner,” siger Lise Vadsager.

Direktør for skoleområdet i Ringsted Kommune, Henrik Harder, glæder sig også over arbejdstidsaftalen.

”Der er nu et godt grundlag for de enkelte skolers videre planlægning af det kommende skoleår med henblik på at understøtte skolernes arbejde med at styrke elevernes læring, trivsel, udvikling og samarbejde med forældre,” siger Henrik Harder.

Byrådet ønskede loft over arbejdstid

Arbejdstidsaftalen beskriver, hvordan kommunens politiske målsætninger for skoleområdet kan realiseres, samtidig med at arbejdsmiljøet understøttes. Aftalen fastlægger, ud over ud over hvordan arbejdstiden fordeles over året, også hvornår den kollektive ferie er placeret og muligheden for at udføre arbejde uden for skolen. Endelig indeholder aftalen også Byrådets ønskede loft over undervisningstimetallet.

Den nye arbejdstidsaftale er indgået efter en evaluering af aftalen for skoleåret 2016/17. Evalueringen blev lavet af Ringsted Kommunes Skolecenter, Ringsted-Sorø Lærerforening og den lokale afdeling af Skolelederforeningen.

Efter evalueringen og efter Byrådets beslutning har Skolecenteret og Ringsted-Sorø Lærerforening haft forhandlinger, der nu er mundet ud i en ny aftale for næste skoleår.

Sidst opdateret

03.04.2017