Du er her

Ringsted Kommune har fået en CSR-profil

Dato: 01. marts 2017
Byrådet vedtog den 6. februar en CSR-profil for Ringsted Kommune, og fremover skal alle nye politikker indeholde et afsnit om Corporate Social Responsibility (CSR).

Ringsted Kommune vil gerne være et godt eksempel, når det gælder kommunens sociale ansvar. Byrådet har i februar godkendt Ringsted Kommunes nye CSR-profil.

Med CSR-profilen ønsker Ringsted Kommune, at den enkelte virksomhed er socialt ansvarlig, og kommunen stiller derfor krav om, at de virksomheder, som kommunen handler med, har en CSR profil. Og når Ringsted Kommune gennemfører udbud, vil der altid blive stillet krav om arbejdsklausuler, og leverandørens kædeansvar vil blive indarbejdet i kontrakten.

Rummelighed og god mad

Ringsted Kommune har som kommunens største arbejdsplads mulighed og ansvar for at beskæftige personer med en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Et eksempel på det er Café Ingeborg, der har hjemmet på Knud Lavard Centret. Café Ingeborgs ansatte er mennesker med erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, autisme eller psykisk sårbarhed. Idéen bag caféen er at tilbyde de særlige medarbejdere meningsfuld beskæftigelse og samtidig bidrage med produktion af kvalitetsmad.

Klima og miljø

I 2009 underskrev Ringsted Kommune og Danmarks naturfredningsforening en aftale, så Ringsted er klimakommune. Det betyder, at Ringsted Kommune har som mål at reducere udledningen af CO2 med to procent om året.

Ringsted Kommune arbejder hen i mod, at halvdelen af husholdningsaffaldet og storskraldet skal genanvendes.

Læs hele Ringsted Kommunes CSR-profil.

Sidst opdateret

07.03.2017