Du er her

Service i et klarere sprog

Dato: 07. juli 2017
Alle kommunens kvalitetsstandarder er blevet revideret og skrevet i et klarere sprog. Vi hører gerne fra dig, hvis du har feedback på dem.

Ringsted Kommune har nu revideret kommunens kvalitetstandarder på voksenområdet. Standarderne er blevet skrevet i et klarere sprog, der skal gøre det nemmere for kommunes borgere at finde information om kommunens service på voksenområdet.

Kvalitetsstandarderne beskriver Ringsted Kommunes serviceniveau. Her kan borgerne eksempelvis læse, hvem der kan få rengøring i eget hjem, eller hvordan man får kontakt til et kvindekrisecenter.  

Alle kommunens kvalitetsstandarder er blevet revideret og skrevet i et klarere sprog. De nuværende kvalitetsstandarder er ikke blevet ændret, men der er sket en omskrivning, som gør standarderne lettere at forstå for både borgerne og kommunens medarbejdere. Derfor er kvalitetsstandarderne udarbejdet som en todelt model: en kvalitetsstandard der er særligt rettet mod borgerne, og en faglig del der er rettet mod medarbejderne. Målet er, at borgerne får nemmere ved at finde information om Ringsted Kommunes service.

Kvalitetsstandarderne har været drøftet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og formanden for udvalget, Britta Nielsen, udtaler i den forbindelse:

- Det er dejligt, at kvalitetsstandarderne nu er blevet beskrevet, så det er nemmere for borgerne at læse, hvilken hjælp de kan få af kommunen.

Benny Christensen, formand for Ældre- og Genoptræningsudvalget supplerer:

- Borgerne får nu lettere ved at se, hvilken service kommunen tilbyder, og hvem de skal kontakte.

Giv os din feedback på formuleringen af kvalitetsstandarderne

Helt frem til den 1. oktober 2017, har alle borgere i Ringsted Kommune mulighed for at give en tilbagemelding på, om kvalitetsstandarderne er sprogligt forståelige, og om de har fået den nødvendige information af at læse dem.

Find vores kvalitetsstandarder og giv feedback her.

Sidst opdateret

07.07.2017