Du er her

Søg støtte til bæredygtige initiativer

Dato: 21. juni 2016
Ringsted Kommune uddeler igen i år en bæredygtighedspulje på 100.000 kr. til nye tiltag med fokus på klima og miljø. Fristen for at søge puljen er 22. august.

Ringsted Kommunes Klima- og Miljøudvalg uddeler hvert år en bæredygtighedspulje (den tidligere Agenda 21-pulje), som kan søges af enkelte borgere, grupper af borgere, foreninger, virksomheder eller interesseorganisationer. Desuden kan kommunens egne institutioner også søge støtte til aktiviteter, der ligger udover institutionens sædvanlige opgaver.

For at et initiativ kan komme i betragtning til støtte fra puljen, skal det være lokalt forankret og bæredygtigt. Derudover skal det indeholde et eller flere af aspekterne: Miljø, klima, sundhed eller sociale aspekter.
Initiativerne skal desuden fremme eller formidle fornyende og bæredygtige tiltag i Ringsted Kommune. 

Kommunen vil prioritere ansøgninger, hvor en bred kreds af borgere, institutioner, foreninger eller virksomheder deltager, inddrages eller får gavn af initiativet. Bæredygtighedsrådet indstiller til Klima- og Miljøudvalget, hvordan puljemidlerne skal fordeles.

Vil du vide mere om puljen, og hvilke krav ansøgere skal opfylde for at komme i betragtning til støtte, kan du finde ansøgningsskema og uddybede retningslinjer for bæredygtighedspuljen ved at søge på ’bæredygtighedspulje’ på kommunens hjemmeside www.ringsted.dk.

 

Sidst opdateret

21.06.2016