Du er her

Uddeling af Hasfelds Legat til videreuddannelse af unge håndværkere

Dato: 29. juni 2017
Overintendant A. J. Hasfeld og hustru, Fru Olga Hasfeld, født Oliviarius´s legat nedlægges.

I den forbindelse uddeles der fire legatportioner. Hver legatportion er på ca. 12.000 kr.

Legatet kan søges af unge håndværkere i Ringsted Kommune til brug for efter- eller videreuddannelse. Ved tildelingen af legatet vil der blive lagt vægt på, om den planlagte uddannelse er erhvervsrettet og på beskæftigelsesmulighederne efter endt uddannelse.

Hvis du vil søge legatet, skal du sende en motiveret ansøgning til Ringsted Kommune, Koncerncenter, Sct. Bendstgade 1, 4100 Ringsted, eller via e-boks. Mærk ansøgningen "Hasfelds Legat". Send den, så vi har den senest den 1. august 2017.

Legatportionerne forventes udbetalt i slutningen af september. Der vil kun blive sendt besked til modtagerne af legatet.

Sidst opdateret

07.07.2017