Du er her

Borgermøde om åbning af Amtstue Allé

Dato: 06. september 2017
Onsdag den 13. september er der borgermøde om de tre forslag for åbning af Amtstue Alle.

Onsdag den 13. september kan du høre mere om de tre forskellige modeller for at åbne Amtstue Alle.

Mødet holdes i kantinen på Rønnedevej 9, 4100 Ringsted, kl. 19.30-21.00.

På mødet vil de tre forslag blive gennemgået af administrationen i Ringsted Kommune og kommunens rådgiver på projektet. Du vil også kunne møde medlemmer fra byrådets Klima- og Miljøudvalg.

På seneste møde i Klima- og Miljøudvalget valgte udvalget at udskyde beslutningen om, hvilken af de tre modeller, der skal arbejdes videre med, til der havde været afholdt et borgermøde. Det næste møde i Klima- og Miljøudvalget afholdes den 18. september. Derfor holdes borgermødet den 13. september.

Efter mødet i Klima- og Miljøudvalget forventes sagen efterfølgende behandlet på Byrådets møde den 9. oktober.

Her kan du se referatet fra det seneste møde i Klima- og Miljøudvalget.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig mødet onsdag den 13. september.

Sidst opdateret

11.09.2017