Du er her

Borgerrådgiveren har fået 142 henvendelser i det første år

Dato: 29. august 2019
På det første år med en borgerrådgiver i Ringsted Kommune har 142 borgere og brugere af Ringsted Kommune henvendt sig for at få hjælp.

Det første år med en borgerrådgiver i Ringsted Kommune er gået, og borgerrådgiveren har afleveret sin første årsberetning til politikerne i Byrådet.

Borgerrådgiveren har modtaget 142 henvendelser fra borgere og brugere af Ringsted Kommune. Henvendelserne dækker over 242 klageforhold. De forhold, der oftest klages over, drejer sig om afgørelser, som Ringsted Kommune har foretaget, lang sagsbehandlingstid og manglende svar samt serviceniveauet i kommunen.

Styrke dialogen mellem kommune og borger

Byrådet ansatte en borgerrådgiver fra august 2018, og formålet er at styrke dialogen mellem borgere og Ringsted Kommune. Ambitionen er, at mødet mellem disse parter bliver så velfungerende som muligt, og det er borgerrådgiverens opgave at styrke begge parter i dette møde.

Fokus for borgerrådgiveren er derfor dels at sikre borgernes retssikkerhed og dels, at forvaltningen drager læring af sagerne, fordi det medvirker til at forbedre sagsbehandlingen konkret og generelt.

Som en del af det arbejde har borgerrådgiveren ydet konsultativ bistand til Ringsted Kommunes otte centre fordelt på 18 henvendelser om bl.a. forbedringer af kommunens sagsbehandling og rådgivning af medarbejdere og ledere om forvaltningsretlige emner.

Borgerrådgiveren har på baggrund af erfaringerne fra det første år lavet en række anbefalinger til Ringsted Kommune, blandt andet at Ringsted Kommune generelt arbejder med at forbedre sine skriftlige svar til borgere, og at organisationen har fokus på, hvordan kommunen håndterer eventuelle sikkerhedsbrud.

Læs hele borgerrådgiverens årsberetning.

Kontakt Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren har åbent alle hverdage i tidsrummet kl. 10.00–15.00. Såfremt en borger ønsker det, kan der aftales tidlige eller sene møder uden for åbningstiden.

Borgerrådgiveren kan træffes telefonisk i åbningstiden samt i tidsrummet omkring åbningstiden. Såfremt borgerrådgiveren ikke har mulighed for at besvare et opkald, kan borgeren efterlade en besked, hvorefter denne vil blive ringet op.

Borgerrådgiveren kan kontaktes på tlf. 5762 6793 eller 2399 4814 eller ved at skrive en mail til borgerraadgiver@ringsted.dk.

 

Sidst opdateret

29.08.2019