Du er her

Borgerrådgiverens halvårsstatus 2020

Dato: 04. februar 2020
55 henvendelser om 111 klageforhold har borgerrådgiveren i Ringsted Kommune fået det seneste halve år.Borgerrådgiveren er med til at sikre hele organisationen læring ud fra borgernes henvendelser.

Fra den 1. august 2019 til den 22. januar 2020 har borgerrådgiveren fået 55 henvendelser. Det er samme antal henvendelser som i samme periode sidste år, og det svarer nogenlunde til det forventede antal henvendelser sammenlignet med borgerrådgivere i andre kommuner.

Borgerrådgiveren er ansat direkte under Byrådet og fungerer som en funktion uafhængig af Ringsted Kommunes øvrige organisation. Hvert halve år laver borgerrådgiveren en halvsårsstatus eller årsberetning til Byrådet. Mandag aften fik Byrådet en orientering om seneste halvårsstatus fra borgerrådgiveren.

Borgmester Henrik Hvidesten siger:

”Borgerrådgiveren er til for den enkelte borger i mødet med Ringsted Kommune, men borgerrådgiveren er også til for hele organisationen. For de gange, hvor borgerne oplever, at det går skævt i mødet med Ringsted Kommune, kan vi bruge som læring til hele tiden at forbedre os i mødet med borgerne. Derfor glæder det mig, at den halvårsstatus, vi i Byrådet netop har fået, viser, at borgerne ser ud til at have taget funktionen til sig. Og at medarbejderne samtidig i stigende grad også bliver bedre til at bruge borgerrådgiveren,” siger borgmester Henrik Hvidesten.

Borgerrådgiver Katrine Jensen siger:

”Alle sager bliver brugt til at skabe læring og udvikle god borgerbetjening i kommunen, og jeg er derfor rigtig glad for, at borgerrådgiverfunktionen er blevet en fuldt integreret del af organisationen. Flere borgere også begyndt at bruge borgerrådgiveren som observatør i deres møde med kommune. Og mange medarbejdere er i højere grad begyndt at henvise borgerne til borgerrådgiverfunktionen,” siger Katrine Jensen.

Henvendelser og klageforhold på niveau med forventede

Formålet med Ringsted Kommunes borgerrådgiverfunktion er at styrke dialogen mellem borger og kommune. Funktionen skal også sikre borgerens retssikkerhed under sagsbehandlingen. Borgere kan bruge borgerrådgiveren til blandt andet, at:

 • få hjælp, hvis de har svært ved at forstå en afgørelse
 • mægle mellem borgeren og en kommunal medarbejder
 • klage over kommunens sagsbehandling eller den personlige betjening
 • få vejledning om klagemuligheder inden for det offentlige system

I borgerrådgiverens halvårsstatus fremgår det, at borgerrådgiveren har modtaget henvendelser fra 55 borgere vedrørende 111 klageforhold i perioden. Der er sket en lille stigning i antallet af klageforhold set i forhold til sidste halvårsstatus, men antallet af borgere er det samme. Borgerne klager over de samme forhold, som også kunne konstateres ved afgivelsen af de tidligere rapporter. De 5 mest påklagede forhold er:

 1. Lang sagsbehandlingstid/manglende svar: 18
 2. Afgørelse, hovedindhold: 16
 3. Vejledning: 12
 4. Konkret serviceniveau: 8
 5. Betjeningen af borgere: 7

Læring fra mødet med borgerne

Ud over mødet med borgerne, har Borgerrådgiveren desuden faste møder med flere funktioner og afdelinger i Ringsted Kommune for blandt andet at udveksle erfaringer og løbende drøfte læring i sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren tilbyder også medarbejderne generel sparring.

I årets løb og frem til afgivelse af næste årsberetning har borgerrådgiveren særligt fokus på følgende områder:

 • Krav til skriftlige ansøgninger
 • Borgeres tilkendegivelser om frygt for at klage
 • Vejledningsforpligtelsen på tværgående niveau

Fokuspunkterne er valgt på baggrund af flere henvendelser om samme problematikker, men på forskellige områder og kan ikke udskilles til bestemte afdelinger eller centre. Fokuspunkterne er ikke udtryk for, at borgerrådgiveren har konstateret generelle problemer på de områder.

Læs mere om borgerrådgiveren i Ringsted Kommune.

Læs den fulde hele halvårsstatus.

Sidst opdateret

10.02.2020