Du er her

Budgettet for 2018-2021 er vedtaget af Byrådet

Dato: 10. oktober 2017
Et samlet Byråd vedtog mandag den 9. oktober næste års budget.

Markant investering i erhvervsudvikling og arbejdspladser, større faglighed og nyt IT-udstyr til skolerne samt sociale og grønne fremtidsinvesteringer er nogle af hovedelementerne i budget 2018-2021.

Markant investering i erhvervsudvikling og arbejdspladser

Den helt store post på årets budgetforlig er de kommende års anlægsinvestering i et helt nyt erhvervsområde ved Jordmodervej tæt op ad motorvejen.

I alt er der afsat 109 millioner kroner frem mod 2020 til det nye erhvervsområde, der får fokus på arealer til lager-, logistik-, produktions- og engrosvirksomheder fra ind- og udland. Ringsted Kommune ejer 860.000 kvm. i området.

Budgetparterne bag budget 2016 er enige om, at dækningsafgiften udfases frem mod 2020, så virksomhederne på det tidspunkt lettes for mere end 20 millioner kroner om året i afgifter.

Ringsted Kommune fastholder også et klart udviklingsfokus med en høj normering af medarbejdere til bl.a. byggesager og nye lokalplaner, som kan sikre by- og erhvervsudvikling. Alt i alt er det en investering i at skaffe nye arbejdspladser til borgerne i Ringsted Kommune.

Større faglighed og bedre IT til børnene

Et andet markant aftryk i budgetaftale er investeringer i uddannelse til børn og unge. Det sker ved, at der årligt afsættes 2 millioner kroner til understøttelse af elevers trivsel og læring på kommunens folkeskoler.

Dette beløb tilføres som et ekstra bidrag til det igangværende arbejde med at sikre faglig progression på skoleområdet. Et arbejde, hvis mål er at der i december i år skal udmøntes yderligere ressourcer til skoleområdet, ligesom det er et mål at øge ressourcerne tæt på børn i dagstilbuddene.

Derudover afsættes der de næste tre år årligt 0,5 millioner kroner til indkøb af nyt it-udstyr på skolerne.

Sociale og grønne fremtidsinvesteringer

En række andre fremtidsorienterede investeringer i budgetaftalen er, at partierne anvender 75 millioner kroner over de kommende tre år på energibesparelser i kommunens bygninger, som gennem årene fremover tjener sig selv ind.

Og så skal der etableres en såkaldt kommunal social investeringsfond med inspiration fra en række svenske kommuner.

Her skal der fra 2019 investeres 4 millioner kroner i en fond i kommunen, som får til opgave at investere i nye tværgående og langsigtede løsninger inden for områder som børn og unge, ældre og socialt udsatte – med fokus på bedre trivsel og at sikre uddannelse og beskæftigelse fremover.

Investeringerne i den sociale fond skal tjene sig selv ind igen ved senere at formindske omkostningerne til fx overførselsindkomster, behandling og lignende.

Fundraising, borgerrådgivning og førstehjælp

Endeligt har partierne også fundet penge i budgetaftalen til fundraising, så Ringsted Kommune kan komme med i flere projekter, der kan give et tilskud til kommunens aktiviteter.

Der skal også ansættes en uafhængig borgerrådgiver, som skal styrke dialogen mellem borgere og forvaltning og for at sikre klageadgang og konstruktiv brug af klager til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Endeligt sættes der penge af til, at kommunens ansatte kan uddannes endnu bedre til førstehjælp både som en sikkerhed på arbejdspladsen, men også for at kunne yde hjælp til kommunens borgere.

Partierne fremfører også, at ældreområdet er friholdt for besparelser i budgetaftalen og der bruges 1 million kroner til kompetenceudvikling inden for rehabilitering på området.

Sidst opdateret

10.10.2017