Du er her

Byrådet går i dialog med erhvervsliv og handelsliv om idéer til lokal erhvervspakke

Dato: 24. marts 2020
Nu indhenter Byrådet i Ringsted Kommune idéer til en lokal erhvervspakke hos repræsentanter for de lokale virksomheder og handlende i Ringsted Kommune.

Folketingets partier har aftalt store hjælpepakker til erhvervsliv og lønmodtagere, så det danske samfund holder hånden under danske virksomheder og danske arbejdspladser her under indsatsen mod spredning af coronasmitte (COVID-19) i Danmark. Nu er indsatsen forlænget indtil videre til og med 2. påskedag.

Ringsted Kommune beder nu om idéer til en lokal erhvervspakke hos repræsentanter for de lokale virksomheder og handlende i Ringsted Kommune.

”I Ringsted Kommune har vi allerede nu bl.a. sikret fremrykning af betaling af regninger, og at der holdes gang i anlægsprojekter. Vi ser også på, om nye projekter kan sættes i gang. Vi har også åbent for byggesagsbehandling, godkendelse af gravetilladelser mv. Men der kan sagtens blive behov for mere, og derfor beder vi nu de lokale virksomheder og handlende om input”, siger borgmester Henrik Hvidesten.

Idéer til lokale indsatser

Han har derfor mandag den 23. marts 2020 henvendt sig til bestyrelserne for Ringsted Erhvervsforum og Ringsted City samt medlemmerne i den erhvervsdialoggruppe, som både politiske og administrative repræsentanter for Ringsted Kommune i forvejen jævnligt mødes med.

”Her i Ringsted Kommune har vi en rigtig god tradition for en tæt, løbende dialog mellem kommunen og erhvervslivet. Og den dialog har vi virkelig brug for nu. Derfor beder vi virksomheder og handlende om at komme med gode idéer til lokale indsatser”, siger borgmester Henrik Hvidesten.

Handels- og erhvervsliv: Godt initiativ

Hos Ringsted Erhvervsforum er formand Jeanette Amdal glad for den udstrakte hånd:

”Situationen lige nu er helt ekstraordinær for virksomheder og handlende, så det er meget positivt, at kommunen nu tager initiativ til at få samlet idéer ind til en lokal erhvervspakke. Det bakker vi helt op om fra Ringsted Erhvervsforums side, og vi vil selvfølgelig komme med forslag, som vi mener, kommunen kan tage i brug, og som vi kan arbejde sammen om at gennemføre i den kommende tid”, siger Ringsted Erhvervsforums formand Jeanette Amdal.

Hos Ringsted City uddeler formand Steffen Nielsen også ros for initiativet:

”Det er godt, at kommunen spiller aktivt med og tager handelslivets situation alvorligt. Jeg har allerede sat gang i at få hentet idéer ind fra Ringsted Citys medlemmer, og så melder vi dem selvfølgelig ind hurtigst muligt”, siger Steffen Nielsen.

Fra idéer til handling

Borgmester Henrik Hvidesten håber, at erhvervs- og handelslivet kan melde gode idéer ind til Ringsted Kommune inden udgangen af ugen.

”Nogle ting kan vi måske hurtigt sætte i gang rent administrativt, men en del af idéerne vil formentligt også skulle drøftes og besluttes politisk. Men jo før vi får idéer fra virksomhederne og de handlende, jo hurtigere kan vi sætte indsatser i gang”, slutter borgmester Henrik Hvidesten.

Sidst opdateret

24.03.2020