Du er her

Ekspropriering til spildevandstekniske anlæg

Dato: 21. februar 2019
Ringsted Kommune har indkaldt til åstedsforretning den 21. marts 2019 på følgende adresser

Kl. 10.00 Mark syd for Høm, matr.nr. 4 af, Høm By, Høm

Ekspropriationen sker i henhold til lov om miljøbeskyttelse §58.

Mødet er for enhver ejer og bruger af det berørte areal. Det planlagte ekspropriationsomfang vil blive påvist i marken. I umiddelbar forlængelse af besigtigelsen, vil forhandling med de pågældende ejere og brugere om erstatningens størrelse med mere finde sted.

Ved åstedsforretningen vil repræsentanter for Ringsted Kommune, Ringsted Spildevand A/S samt de projekterende teknikere være til stede.

Ekspropriationsplaner med mere er tilsendt de berørte ejere.

Arealfortegnelse, ekspropriationsplan og tidspunkt er i perioden 21. februar til 21. marts 2019 fremlagt til gennemsyn hos Teknik- og Miljøcentret på Rønnedevej 9, 4100 Ringsted.

Sidst opdateret

21.02.2019