Du er her

Ekspropriering til spildevandstekniske anlæg

Dato: 04. november 2019
Åstedsforretning vedrørende Ellehøj 14, Høm

Ringsted Kommune har indkaldt til åstedsforretning d. 13. december 2019 kl. 10.00 på følgende adresse:

Ellehøj 14, matr. nr. 7E, Høm By, Høm.

Ekspropriationen sker i henhold til Lov om miljøbeskyttelse, § 58.

Mødet er for enhver ejer og bruger af det berørte areal. Det planlagte ekspropriationsomfang vil blive påvist i marken. I umiddelbar forlængelse af besigtigelsen vil forhandling med de pågældende ejere og brugere om erstatningens størrelse med mere finde sted.

Ved åstedsforretningen vil repræsentanter for Ringsted Kommune, Ringsted Spildevand A/S samt de projekterende teknikere være til stede.

Ekspropriationsplaner med mere er tilsendt de berørte ejere. Arealfortegnelse, ekspropriationsplan, deklarationstekster og tidspunkt er i perioden den 13. november -13. december 2019 fremlagt til gennemsyn hos Teknik- og Miljøcentret på Rønnedevej 9, 4100 Ringsted.

Kontakt: Vej og Park

Bragesvej 7C
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 76 80
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

04.11.2019