Du er her

Ekspropriering til spildevandstekniske anlæg

Dato: 02. november 2021
Ringsted Kommune har indkaldt til åstedsforretning den 30. november 2021 på følgende adresse:

Kl. 10.00 Mark syd for Høm, matr. nr. 4af, Høm By, Høm

Ekspropriationen sker i henhold til lov om miljøbeskyttelse, § 58.

Mødet er for enhver ejer og bruger af det berørte areal. Det planlagte ekspropriationsomfang vil blive påvist i marken. I umiddelbar forlængelse af besigtigelsen, vil forhandling med de pågældende ejere og brugere om erstatningens størrelse med mere finde sted.

Ved åstedsforretningen vil repræsentanter for Ringsted Kommune, Ringsted Spildevand A/S samt de projekterende teknikere være til stede.

Ekspropriationsplaner med mere er tilsendt de berørte ejere. Arealfortegnelse, ekspropriationsplan og tidspunkt er i perioden 2. til 30. november 2021 fremlagt til gennemsyn hos Teknik- og Miljøcentret på Rønnedevej 9, 4100 Ringsted.

Sidst opdateret

02.11.2021