Du er her

Ekspropriering til vejteknisk anlæg

Dato: 13. marts 2019
Den 11. april 2019 indkalder Ringsted Kommune til åstedsforretning på Jordemodervej 37 og 40.

Ringsted Kommune har indkaldt til åstedsforretning den 11. april 2019 på følgende adresser.

Kl. 13:00 Jordemodervej 40, for matr.nr. 13a, 13ad og 13 ai Benløse by, Benløse

Kl. 14:00 Jordemodervej 37, matr.nr. 22a og 22d, Kværkeby by, Kværkeby

Ekspropriation sker i henhold til Vejloven §96.

Mødet er for enhver ejer og bruger af de berørte arealer. Det planlagte ekspropriationsomfang vil blive påvist i marken. I umiddelbar forlængelse af besigtigelserne vil forhandling finde sted med de pågældende ejere og brugere om erstatningens størrelse med mere.

Ved åstedsforretningen vil repræsentanter for Ringsted Kommune, samt de projekterende teknikere være til stede.

Ekspropriationsplaner med mere er tilsendt de berørte ejere.

Arealfortegnelse, ekspropriationsplan og tidspunkt er i perioden 13. marts til 11. april 2019 fremlagt til gennemsyn hos Vej- og Ejendomscentret på Rønnedevej 9, 4100 Ringsted.

 

Kontakt: Vej- og Ejendomscenter

Vej- og Ejendomscenter
Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tlf.: 57 62 63 00
  • Åbent telefonisk fra kl.10.00
  • Mandag11.00 - 15.00
  • Tirsdag11.00 - 15.00
  • Onsdag11.00 - 15.00
  • Torsdag11.00 - 15.00
  • Fredag11.00 - 13.00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

13.03.2019