Du er her

Enigt byråd bag budgetaftale i Ringsted Kommune

Dato: 25. september 2017
Alle medlemmer af byrådet i Ringsted Kommune står bag budgetaftalen, der skal vedtages endeligt mandag den 9. oktober.

Der er indgået budgetaftale for 2018 i Ringsted mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, De Konservative, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og løsgænger Kisser Franciska Lehnert.

Byrådet skal endeligt vedtage budgettet for 2018 på byrådsmødet mandag den 9. oktober.

”For hele Byrådet har det været vigtigt, at vi med det nye budgetforlig investerer massivt i fremtiden bl.a. med fokus på børn og flere arbejdspladser i kommunen gennem ny erhvervsudvikling. Det står vi bredt sammen om, og det er jeg meget glad for, for det sender et stærkt signal både til borgere og virksomheder i kommunen i dag, og det sender også et stærkt signal til dem, som kigger på at flytte til eller etablere virksomhed i Ringsted i de kommende år. Budgetaftalen er et meget konstruktivt forlig, hvor alle har givet og fået”, siger borgmester Henrik Hvidesten.

Markant investering i erhvervsudvikling og arbejdspladser

Den helt store post på årets budgetforlig er de kommende års anlægsinvestering i et helt nyt erhvervsområde ved Jordmodervej tæt op ad motorvejen. I alt er der afsat 109 millioner kroner frem mod 2020 til det nye erhvervsområde, der får fokus på arealer til lager-, logistik-, produktions- og engrosvirksomheder fra ind- og udland. Ringsted Kommune ejer 860.000 kvm. i området.

Budgetparterne bag budget 2016 er enige om, at dækningsafgiften udfases frem mod 2020, så virksomhederne på det tidspunkt lettes for mere end 20 millioner kroner om året i afgifter. Ringsted Kommune fastholder også et klart udviklingsfokus med en høj normering af medarbejdere til bl.a. byggesager og nye lokalplaner, som kan sikre by- og erhvervsudvikling. Alt i alt er det en investering i at skaffe nye arbejdspladser til borgerne i Ringsted Kommune.

Større faglighed og bedre IT til børnene

Et andet markant aftryk i budgetaftale er investeringer i uddannelse til børn og unge. Det sker ved, at der årligt afsættes 2 millioner kroner til understøttelse af elevers trivsel og læring på kommunens folkeskoler. Dette beløb tilføres som et ekstra bidrag til det igangværende arbejde med at sikre faglig progression på skoleområdet. Et arbejde, hvis mål er at der i december i år skal udmøntes yderligere ressourcer til skoleområdet, ligesom det er et mål at øge ressourcerne tæt på børn i dagstilbuddene. Derudover afsættes der de næste tre år årligt 0,5 millioner kroner til indkøb af nyt it-udstyr på skolerne.

Sociale og grønne fremtidsinvesteringer

En række andre fremtidsorienterede investeringer i budgetaftalen er, at partierne anvender 75 millioner kroner over de kommende tre år på energibesparelser i kommunens bygninger, som gennem årene fremover tjener sig selv ind. Og så skal der etableres en såkaldt kommunal social investeringsfond med inspiration fra en række svenske kommuner. Her skal der fra 2019 investeres 4 millioner kroner i en fond i kommunen, som får til opgave at investere i nye tværgående og langsigtede løsninger inden for områder som børn og unge, ældre og socialt udsatte – med fokus på bedre trivsel og at sikre uddannelse og beskæftigelse fremover. Investeringerne i den sociale fond skal tjene sig selv ind igen ved senere at formindske omkostningerne til fx overførselsindkomster, behandling og lignende.

Fundraising, borgerrådgivning og førstehjælp

Endeligt har partierne også fundet penge i budgetaftalen til fundraising, så Ringsted Kommune kan komme med i flere projekter, der kan give et tilskud til kommunens aktiviteter. Der skal også ansættes en uafhængig borgerrådgiver, som skal styrke dialogen mellem borgere og forvaltning og for at sikre klageadgang og konstruktiv brug af klager til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Endeligt sættes der penge af til, at kommunens ansatte kan uddannes endnu bedre til førstehjælp både som en sikkerhed på arbejdspladsen, men også for at kunne yde hjælp til kommunens borgere.

Partierne fremfører også, at ældreområdet er friholdt for besparelser i budgetaftalen og der bruges 1 million kroner til kompetenceudvikling inden for rehabilitering på området.

Partierne udtaler følgende i forbindelse med budgetaftalen

Klaus Hansen, gruppeformand for Venstre
”Det har været afgørende for os, at vi fastholder afviklingen af særskatten på erhvervslivet – dækningsafgiften. Og så glæder vi os over, at vi har aftalt, at vi vil søge at tilnærme personskatterne til landsgennemsnittet fra 2020. Det er også lykkedes os at finde penge til nyt it-udstyr til eleverne i folkeskolerne, ligesom vi har fået mulighed for at ansætte en fundraiser, der skal understøtte mange nye projekter. Og så kan vi nu begynde byggemodningen af vores store erhvervsareal langs motorvejen. Det er en stor investering, men vi er overbeviste om, at det både vil generere udvikling og mange arbejdspladser.”

Per Flor, gruppeformand for Socialdemokraterne
”For os i Socialdemokratiet har det været særligt vigtigt, at vi har fundet flere penge til at kompetenceudviklingen på ældreområdet. Vi er også rigtigt glade for, at bl.a. Byskovskolen med aftalen her ikke hænger på regningen for en afskedigelse af en skoleleder. Det har også været vigtigt for os, at vi med aftalen her ikke længere skal se på områdeledelse på hele børneområdet og plejecentrene. Og så er det rigtig godt, at der nu er afsat 1,5 millioner kroner til IT-udstyr i skolerne.”

Per Nørhave, gruppeformand for Dansk Folkeparti
”Det har været vigtigt for Dansk Folkeparti, at vi med aftalen får sat fokus på repatriering af flygtninge og indvandrere, så de ved, hvilke muligheder de har for frivilligt at vende tilbage til deres hjemlande. På ældreområdet er alle besparelsesforslagene også væk, der ansættes en demenskoordinator yderligere,  og vi har sat penge af til kompetenceudvikling af medarbejderne. Og så har det været vigtigt for os, at vi fastholder de gode vilkår for erhvervslivet med sænkningen af dækningsafgiften.”

Finn Andersen, Det Konservative Folkeparti
”Det afgørende for os er, at vi fastholder udfasningen af dækningsafgiften for virksomheder. Vi har også fået med i aftalen, at vi skal se på, hvordan personskatten kan sænkes fra 2020. På ældreområdet har det været vigtigt for os, at vi ikke har været inde og spare. Og på skolerne er det særdeles vigtigt, at vi får opgraderet skolerne bl.a. med en pulje til IT, og at der bliver oprettet en pulje til dækning af udgifter i forbindelse med afskedigelse af ledere. Og så ser vi også frem til, at vi går i gang med ESCO-projektet med energibesparelser i kommunens bygninger.”

Britta Nielsen, Socialistisk Folkeparti
”For SF har det været særligt vigtigt, at vi får oprettet en social investeringsfond, der skal være med til, at vi fremover arbejder med forebyggelse på en helt ny måde i Ringsted Kommune. Vi har også udvidet arbejdet med sundhedshuset, og det har vi fundet ekstra penge til. For os har det også været vigtigt med penge til IT i skolerne, at vi får mindsket brugen af mikroplast i kommunen, og endeligt er det vigtigt for os, at vi får set på, hvordan vi kan styrke turismeindsatsen i kommunen.”

Torben Lollike, Radikale Venstre
”For os radikale er uddannelse hjerteblod, så jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at der sættes penge af til øget kvalitet i undervisningen og til IT på skolerne. For os har det også været vigtigt, at kulturområdet er blevet prioriteret med en pulje til børne- og ungekultur, til et nyt kulturakademi for talenter og kulturbussen for skolerne. Og så er jeg glad for, at Ringsted Galleriet får de penge tilbage, som de blev beskåret med sidste år. Og endeligt har det været vigtigt for os, at kommunen igen skal til at annoncere i en af lokalaviserne, så især vores ældre borgere kan følge med i, hvad der sker i kommunen.”

Henrik Kjær, Enhedslisten
”Hos Enhedslisten er vi glade for, at det ikke er et nedskæringsbudget, men et budget der på den lange bane vil udbygge velfærden. Der er ingen svage grupper, som kommer til at betale mere. For os har det også været vigtigt, at vi nu får en uvildig borgerådgiver i kommunen. Og så er vi meget tilfredse med, at der kommer mere fokus på forebyggelsen med den kommende sociale investeringsfond, der også får fokus på ulighed i sundhed. Det har været vigtigt for os.”

Kisser Franciska Lehnert, løsgænger
”Budgetforliget har nogle solide liberale og socialt ansvarlige fingeraftryk. Det gælder fx sænkningen af dækningsafgiften for erhvervslivet. Så er jeg rigtig glad for, at vi kan imødekomme situationer som både Byskovskolen og Ungdomsskolen står i i år pga. afskedigelse af ledere, så disse underskud imødekommes med en kompensation. Folkeskolen tilføres også 2 millioner til øget faglig progression, som vil styrke læring og faglighed i folkeskolen. Og jeg er specielt glad for, at vi endelig sætter skub i ESCO-projektet med energioptimeringen af de kommunale bygninger og i første omgang folkeskolerne.”

Publikationer

Sidst opdateret

04.10.2017