Du er her

Et nyt kommunesamarbejde om forberedende grunduddannelse til unge og en ny FGU-skole i Ringsted

Dato: 22. november 2018
Fra efteråret 2019 vil der blive etableret nye FGU-skoler over hele landet, og i Ringsted vil der blive placeret en ny FGU-skole på Campus.

Over hele landet har kommunerne indgået nye samarbejder om FGU for de unge, og fra efteråret 2019 vil der blive etableret 27 FGU-institutioner og ca. 88 nye FGU-skoler.

Ringsted kommune har sammen med Køge, Sorø, Faxe og Stevns kommuner etableret en ny FGU-institution, som skal tilbyde den nye uddannelse til unge fra 1. august 2019. FGU-institutionen samt én FGU-skole vil blive etableret på Klemmenstrupgård i Køge, og i Faxe og i Ringsted vil der ligeledes blive etableret FGU-skoler til opstart pr. 1. august 2018 eller snarest derefter.

I Ringsted vil FGU-skolen blive placeret i den vestligste fløj af Campusskolen, og der vil blive opsat hæk og egen indgang, så FGU-skolen bliver helt adskilt fra Campusskolen. Ringsted Byråd har bevilget 9 mio. kr. til etablering af den nye FGU-skole samt til ombygning af Campusskolen.

Beslutningen om placering af FGU-skolen er truffet af bestyrelsen for FGU i det nye kommunesamarbejde, som netop har holdt deres to første møder.

FGU skal erstatte flere af de nuværende forberedende tilbud, som f.eks. produktionsskole, kombineret ungdomsuddannelse, forberedende og almen voksenundervisning(VUC) samt ordblindeundervisning for unge fra folkeskolen og op til 25 år.

Formålet med den nye FGU er at sikre, at alle unge bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få job.

Uddannelsen kommer til at ligge i tæt tilknytning til de ordinære ungdomsuddannelser på erhvervsskoler og gymnasier og skal give både faglig-praktiske og almene kompetencer til de unge, samt fremme sundhed, gode livsvaner og et aktivt socialt liv for de unge, frem til de starter på en ordinær ungdomsuddannelse eller går i job.

Ringsted Borgmester og formand for FGU-Bestyrelsen Henrik Hvidesten udtaler:

”Det er vort håb i det nye kommunesamarbejde, at FGU vil gøre en forskel for de unge, der har brug for et forberedende tilbud for at blive klar til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller få kompetencerne til at gå i job. Derfor er beliggenheden på Campus og et tæt samarbejde med de omkringliggende uddannelsesinstitutioner også af afgørende betydning for de unge”.

Sidst opdateret

22.11.2018