Du er her

Folkeskolerne får flere ressourcer til endnu mere målrettet undervisning

Dato: 10. november 2020
Byrådet har fra næste budgetår afsat yderligere midler til folkeskolen. Midlerne bruges blandt andet til flere lektioner med to voksne, lavere klassekvotient og et fagligt løft af alle elever.

Flere lektioner med to lærere, maksimalt 24 elever i nye klasser og endnu mere individuelt tilpasset undervisning. Det bliver nogle af resultaterne i Ringsted Kommunes folkeskoler, efter at Byrådet med budgetaftalen for næste år afsatte yderligere midler til folkeskolen. 

På skolerne kan man allerede i dag se nogle af de tiltag, som får ekstra styrke fra næste skoleår.

For eksempel har Dagmarskolen allerede fra dette års skolestart sat to voksne på alle lektioner i 0. klasserne. Derfor kan der fra første skoledag arbejdes med et højere fagligt niveau og differentieret eller målrettet undervisning, fortæller skoleleder Allan Søvind Jensen.

”Alle lærere arbejder med differentieret undervisning, og når der er to voksne, kan vi i endnu højere grad ramme den enkelte elev lige der, hvor udviklingspotentialet er. Vi kan for eksempel dele eleverne op i mindre hold, og når man kun skal ramme 10 børn, er der mere tid til det enkelte barn. For den enkelte elev giver det større mulighed for at koncentrere sig og lære endnu mere,” siger han.

På Dagmarskolen vil de fortsat have to voksne på alle lektioner i 0. klasse. Og de vil fokusere lektioner med to voksne i fagene dansk og matematik i indskolingen.

”Dansk og matematik har en afsmittende effekt på de andre fag. Jo mere støtte der er i dansk og matematik i timerne, desto bedre læring er der også i andre fag. Forældrene vil opleve, at deres børn simpelthen bliver dygtigere med den her målrettede undervisning,” siger skolelederen på Dagmarskolen.

Løbende evaluering og tilpasset indsats

Alle folkeskoler i Ringsted Kommune arbejder intenst med differentieret undervisning i forskellige former.

På Valdemarskolen arbejder de eksempelvis i ni ugers forløb, fortæller skoleleder Nicholas Martin Hansen.

”Vi har de her ni ugers indsatser på årgangene, hvor hver indsats indledes med en klassekonference. Her snakker vi alle eleverne igennem, og der bliver lavet en indsats til alle elever. Derefter kommer en eller to lærere fra skolens ressourceteam ud i klasserne og arbejder med de præcise udfordringer, som eleverne har,” fortæller han.

Alle folkeskoler arbejder med klare mål og evalueringer for hver enkelt elev, ligesom Valdemarskolen, så undervisningen kan tilpasses til de udfordringer, som netop den elev måtte have. Og de ekstra midler vil styrke den indsats yderligere, fortæller skoleleder Nicholas Martin Hansen. 

”Vi skal nemlig være skarpe på at samle op, evaluere og give en god feedback til eleverne, så eleverne kan rykke sig fagligt ud fra hver deres niveau. Det giver ekstra lærerressourcer en mulighed for,” siger Nicholas Martin Hansen.

Byrådet har afsat samlet 10 millioner kroner til folkeskolerne i Ringsted Kommune fra næste år. Skolerne har frihed til at lave de tiltag, som passer bedst til elevsammensætningen på den enkelte skole, men de overordnede principper og målene for undervisningen vil være de samme.

Sidst opdateret

10.11.2020