Du er her

Forslag til ny affaldsplan i høring

Dato: 10. september 2021
Ringsted Byråd har d. 13. september 2021 vedtaget at sende udkast til affaldsplan 2020-2032 i offentlig høring i 8 uger. Høringen slutter den 9. november 2021.

Målet for genanvendelse af genbrug er 55% i 2025, 60% i 2030 og 65% i 2035

Byrådet skal vedtage en affaldsplan hvert 6. år. Planen beskriver rammerne for hvordan Ringsted Kommune vil håndtere affaldet fra borgerne – primært i de kommende 6 år.

Den store vision for affald i Danmark er, at vi skal være klimaneutrale. Det kan vi bl.a. blive ved at genbruge og genanvende mere og brænde mindre. Staten har besluttet, at affaldsordningerne skal ensrettes mere, og at vi skal sortere i 10 bestemte affaldstyper – uanset i hvilken kommune du bor. De 10 affaldstyper skal hentes ved din bopæl.

Ringsted Kommune har som mål at øge genanvendelsen af husholdningslignende affald i flere år frem. I 2025 er det til 55%, i 2030 skal vi nå 60 % og i 2035 skal vi helt op på 65 % - mål der støtter op om de nationale mål.

I lovgivningen er der lagt op til, at affald skal indsamles i fast materiel som beholdere på hjul. Farligt affald skal indsamles i røde miljøkasser hos énfamilieboliger og i miljøskabe i ejendomme, der har fælles affaldscontainere. Nogle affaldstyper skal kommunerne indsamle særskilt, mens andre må blandes sammen. Det bliver dog ikke tilladt at blande metal, glas og hård plast, som vi gør det i Ringsted Kommune i dag. Senere på året vil Byrådet beslutte, hvordan Ringsted Kommune vil hente de 10 affaldstyper hos dig.

Indsamling af de 10 affaldstyper er planlagt til at blive udrullet i andet halvår af 2023, hvor den nuværende kontrakt om indsamling af affald udløber.

Genbrug, genanvend eller undgå affald

En stor del af de nye affaldstyper, som blød plast og tekstil, ender i dag i restaffald eller småt brændbart på genbrugspladsen. Så går affaldet op i røg i stedet for at blive genanvendt. Det vil vi undgå fremover. Men også en del af de affaldstyper, som vi allerede indsamler i dag, ender i forkerte beholdere, fx madaffald og pap, på grund af fejlsortering. Det er uhensigtsmæssigt, når madaffald ender i restaffald, fordi det kræver ekstra energi at brænde vådt affald. Ringsted Kommune vil derfor arbejde for, at affaldet bliver sorteret bedre. Det skal ske gennem information.

Ringsted Kommune vil støtte initiativer, der forebygger at affald opstår. Vi kan forebygge affald ved at købe ind med omtanke eller bruge affaldet til at skabe nyt. Konkret søger Ringsted Kommune at trække affald ud til direkte genanvendelse af det affald, der bliver indsamlet gennem storskraldsordningen og gennem genbrugspladserne. Det sker gennem aktiviteter i AffaldPlus, der består af tre PlusButikker, genbrugsbyggemarkedet PlusByg og PlusMarkeder.

Klimaeffekt

I planen er der medtaget et afsnit om klimaeffekterne ved planen, fordi den nationale affaldsplan har taget udgangspunkt i, at CO2-udledningen fra affaldshåndtering skal nedbringes.

Beregningen viser, at det primært vil være anvendelsen af tekstiler og blød plast, der vil bidrage til at reducere udledningen af CO2. Men også udsortering af metal, glas og hård plast vil give en bedre kvalitet af affaldet, så mere kan genanvendes.

Samarbejde på tværs

Ringsted Kommune er en del af det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus, der består af 6 ejer-kommuner. I fællesskabet løser vi opgaverne sammen, fordi alle kommunerne skal leve op til den nationale vision. Det giver store fordele at ensrette affaldsordningerne, bl.a. i forhold at kunne lave fælles udbud af materiel og indgå aftaler om afsætning af affaldet. Initiativerne i affaldsplanen er derfor et resultat af samarbejdet med de andre kommuner i AffaldPlus.

Vær med til at godkende affaldsplanen

Byrådet har godkendt udkast til Affaldsplan 2020-2032, der bl.a. er rammen for den nye ordning med 10 typer affald. Planen er nu i offentlig høring i 8 uger, hvor du kan sende kommentarer eller indsigelser.

Høring og Affaldsplan kan ses på ringsted.dk under høringer. Efter høringen skal Byrådet tage stilling til indkomne kommentarer og godkende planen endeligt.

 

 

Kontakt: Teknik- og Miljøcenter

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Dir.: 57 62 63 00
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via e-boks. Læs om beskyttelse af persondata

Sidst opdateret

14.09.2021