Du er her

Fra marts arbejder vi i Nørregade og på Markedspladsen

Dato: 08. december 2017
Til marts skal Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune udføre anlægsarbejder i Nørregade og på Markedspladsen. Nørregade vil derfor være lukket for gennemkørende trafik fra marts 2018 til marts 2019.

Torveprojektet skrider fremad, og den nye vej over Torvet er nu åbent for gennemkørsel. Torveprojektet forventes færdiggjort ultimo februar 2018.

I næste etape af projektet skal Ringsted Forsyning udskifte forsyningsledninger og kloakrør i Nørregade. Samtidig skal Ringsted Kommune i sammenhæng med Torveprojektet udføre klimatilpasningsprojekt og byfornyelsesprojekt i Nørregade og på Markedspladsen.

Nørregade vil være lukket for gennemkørende trafik fra marts 2018 til marts 2019, men projektet planlægges udført i 6 etaper, så ikke hele Nørregade er berørt på samme tid. Den etapemæssige udførelse starter i den sydlige ende af Nørregade ved Sct. Bendtsgade og slutter i nord ved Dronning Margrethesvej.

Ringsted Kommune går nu i gang med at finde den entreprenør, der skal udføre opgaven. Det forventer vi sker sidst i januar 2018. Sammen med entreprenøren vil vi drøfte den præcise tidsplan for arbejdet i Nørregade, og hvordan det inddeles i etaper.

Når vi ved det mere præcist, vil vi udsende nærmere information om, hvornår de enkelte etaper tænkes gennemført, og hvilken betydning det har for trafik og adgangsforhold til de enkelte ejendomme og butikker.

Vi vil bestræbe os på at gennemføre arbejdet med så få gener som muligt for trafikanter, beboere og for erhvervslivet og håber på forståelse for arbejdets gennemførelse.

Sidst opdateret

08.12.2017