Du er her

Fra virksomhedspraktik til forretningssucces

Dato: 10. december 2018
En virksomhedspraktik blev starten til ny forretningssucces hos HJEM-IS Depotet i Ringsted. Takket være virksomhedspraktikanten, der nu er fastansat, har HJEM-IS depotet færre værkstedsregninger.

Anders Myralf, der er daglig leder af HJEM-IS Depotet på Kobbervej i Ringsted, havde længe gået med tanken om at ændre arbejdsgangen på depotet. Men det blev ved tanken. For i travlheden hobede alle små-opgaverne sig op, som Anders Myralf selv skulle forsøge at finde tid til at løse – alt i mens han skulle passe regnskab, salg og personaleadministrationen. Og tiden og travlheden tog om sig, så Anders Myralf havde ikke tiden til at lave ændringer i arbejdsgangene.

Det blev en virksomhedskonsulent fra Ringsted Jobcenter, som hjalp Anders Myralf med at omsætte tanker til handling med en virksomhedspraktikant. HJEM-IS Depotet har tidligere haft borgere i praktikforløb, så da han blev kontaktet endnu en gang af Ringsted Jobcentret takkede han hurtigt ja til virksomhedspraktikken.

Virksomhedspraktikken blev til ansættelseskontrakt

Borgeren var Michael, der havde været ledig i godt ni år, da han kom til HJEM-Is Depotet i Ringsted. Trods den lange ledighed havde han og virksomheds-konsulenten både gejst og vilje til at gøre virksomhedspraktikken til en succes. Og det blev den.

”Det viste sig hurtigt, at han havde en del erfaring fra tidligere jobs, som kunne løse mange af de praktiske opgaver, som jeg tidligere selv skulle løse, når jeg lige kunne finde tiden til det. Men den tid skulle tages fra mine mange andre opgaver,” fortæller Anders Myralf. 

Til at begynde med var virksomhedspraktikken på nedsat tid – men det blev hurtigt ændret til fuld tid. I løbet af den første korte tid var oplæringen helt på plads og opgaverne blev udvidet. Det lagde grundlaget for et løntilskudsjob, som Anders Myralf efterfølgende kunne udskifte med en ansættelseskontrakt til Michael. I dag sørger Michael for alt lige fra at gøre alle HJEM-IS bilerne klar til chaufførerne til at svejse trinbræt og sørge for, at HJEM-IS klokkerne kan ringe på vejene.

Det viste sig, at praktikken og en tidsinvestering var en rigtig god forretning for Anders Myralf. I dag har HJEM-IS depotet langt færre værkstedsregninger på deres HJEM-IS biler – og bilerne ringer med klokkerne på villavejene langt oftere end tidligere. I dag har Michael fået så meget erfaring, at han bliver udlånt til andre depoter for at løse enkeltopgaver og give Ringsted depotets erfaringer videre.

Nyt virksomhedsnetværk skal give flere nye kompetente medarbejdere

Det var en god blanding af Michaels egne kompetencer og samarbejdet med Ringsted Jobcenter, der kunne gøre denne virksomhedspraktik til så stor en succes. Anders Myralf var i tæt dialog med virksomhedskonsulenten under hele praktikforløbet. Virksomhedskonsulenten sørgede for at lave hyppige opfølgninger og forventningsafstemme med både Michael og Anders. Det gjorde, at Anders Myralf kunne fokusere på at udvikle arbejdsområdet og få taget al den viden og kompetencer, som Michael lå inde med, i brug.

”Vi har kun én tur i livets karrusel, og kan jeg hjælpe et andet menneske videre i livet, så investerer jeg gerne tid til at hjælpe – og jeg involverer mig i det menneske, som jeg har i praktikforløb.  Det er desværre ikke alle, jeg kan ansætte hos mig, men hvis jeg kan bidrage til at få skubbet i gang og give personen en tro på sig selv og få frigjort nogle af de ressourcer, som vi alle sammen indeholder, så er den tid givet rigtig godt ud,” siger Anders Myralf.

At hjælpe det enkelte menneske ud af ”offentlig forsørgelse” er et positivt mantra, som Anders gerne vil give videre. Derfor har Anders Myralf også takket ja til muligheden for at deltage i et nyt initiativ fra Ringsted Jobcenter, hvor et netværk af virksomheder kan vidensdele og anbefale borgere til andre virksomheder efter endt praktikforløb.

På et kommende arrangement vil både Anders og Michael fortælle om deres forløb og vil også her kunne give gode råd og fif til ”det gode praktikforløb”.

Sidst opdateret

10.12.2018