Du er her

Fremgang for Ringsted Kommunes erhvervsvenlighed

Dato: 04. september 2018
Ringsted Kommune har de seneste år arbejdet målrettet på at skabe endnu bedre vilkår for det lokale erhvervsliv. Ringsted Kommune går 15 pladser frem i DI’s årlige undersøgelse om erhvervsklima.

Mere dialog med erhvervslivet, bedre erhvervsservice og et generelt bedre image som en god erhvervskommune. Det går frem for erhvervsudviklingen i Ringsted Kommune, og det afspejler sig også i DI’s undersøgelse om det lokale erhvervsklima. Her går Ringsted Kommune 15 pladser frem sammenlignet med sidste år og får en samlet placering i DI’s undersøgelse som nr. 57.

Borgmester Henrik Hvidesten er glad for, at indsatsen bærer frugt.

”Det er dejligt at se, at erhvervslivet kvitterer positivt på vores målrettede indsats for et bedre erhvervsklima gennem de sidste år. Vi har holdt fast i planen om gradvist at udfase dækningsafgiften frem mod 2020, vi har fjernet gebyret for byggesagsbehandling, og vi har afsat flere ressourcer til de planlægningsopgaver og den byggesagsbehandling, der er forudsætningen for udvikling. Ikke mindst har vi afsat et trecifret millionbeløb til byggemodning af Sjællands største nye erhvervsområde ved Jordemodervej,” siger borgmester Henrik Hvidesten og fortsætter:

”Vi har gennem flere år haft stort fokus på at levere endnu bedre service til det lokale erhvervsliv – uanset om det er eksisterende virksomheder, der har brug for sparring eller hjælp til at vokse, eller nye virksomheder, der ønsker at placere deres aktiviteter her i Ringsted Kommune. Vi mærker også en stigende interesse fra erhvervslivet for Ringsted Kommune, og flere nye og store virksomheder er allerede flyttet til Ringsted,” siger borgmester Henrik Hvidesten.

Senest har Telia etableret et stort kundecenter på Frejasvej, Sofakompagniet har flyttet deres hovedkontor og showroom til Ringsted, og PWC bygger nyt regionskontor på Eventyrvej.

”Det understreger, at Ringsted står stærkt som erhvervskommune, og det viser, at de mange ting, vi har sat i værk, virker. Vi arbejder stadig på at skabe gode rammer for både små og store virksomheder i Ringsted Kommune, for eksempel er vi politikere i gang med at behandle et forslag til et nyt samarbejdsforum på erhvervsområdet,” siger borgmester Henrik Hvidesten.

Får anbefaling fra de bedste ambassadører

Ringsted Kommune får sin bedste placering i DI-undersøgelsens kategori ’Brug af private leverandører’ der bl.a. indeholder erhvervslivets tilfredshed med de kommunale udbudsprocesser. Det er et af de områder, som Ringsted Kommune har gjort en særlig indsats ved, fortæller borgmester Henrik Hvidesten.

”Vi holder for eksempel et årligt informationsmøde sammen med Ringsted Forsyning, hvor vi gennemgår, hvad vi forventer, at der kommer af udbud og indkøbsaftaler inden for det næste år. Samtidig har vi samarbejdet med erhvervslivet om hvordan vi bedst kan udbyde for eksempel håndværksopgaver, så de giver værdi for både os og for håndværkerne. Vi får et godt tilbud, og både store og små håndværksfirmaer får mulighed for at byde ind,” siger Henrik Hvidesten.

I DI’s undersøgelse bliver virksomhederne spurgt, om de vil anbefale andre at etablere virksomhed i kommune. Det vil mere end 70 % af respondenterne i Ringsted Kommune, og det er flere end på landsplan.

”Det er vi selvfølgelig meget glade for, for der findes ikke bedre ambassadører end de virksomheder, der allerede ligger her. Det er et tegn på, at vi i Ringsted er godt på vej med at skabe endnu bedre rammer for erhvervslivet,” siger borgmester Henrik Hvidesten.

Sidst opdateret

05.09.2018