Du er her

Garantiskole skal få flere gennem ungdomsuddannelse

Dato: 17. november 2017
En række lokale uddannelsesinstitutioner og Ringsted Kommune går sammen om en Garantiskole for at få flere unge igennem en ungdomsuddannelse.

Ringsted Kommune, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), VUC, Lærdansk og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Ringsted har indgået en aftale om et samarbejde, hvor målet er, at ingen unge tabes i uddannelsessystemet eller får unødig spildtid under gennemførelsen af deres ungdomsuddannelse.

Det nye samarbejde blev markeret på rådhuset med den formelle underskrivelse af aftalen tirsdag den 14. november. Borgmester Henrik Hvidesten kvitterede ved arrangementet for skolernes og UU’s velvillighed til at deltage i garantiskolesamarbejdet og fremhævede også den samarbejdsånd, som præger uddannelsesområdet.

Garantiskolesamarbejdet starter op i januar 2018. Garantiskolen vil omfatte alle unge i kommunen – dvs. både unge på offentlig forsørgelse og unge i uddannelsessystemet, men målgruppen er de unge, som i særlig grad har behov for vejledning og støtte til at gennemføre deres ungdomsuddannelse.

Britta Nielsen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, er meget tilfreds med, at Garantiskolesamarbejdet nu er en realitet.

”Vi har i forvejen i Ringsted kommune haft tradition for at uddannelses-institutionerne og UU har et tæt samarbejde med kommunen om de unge. Der er mange unge, som med en ekstra støtte til et omvalg kan undgå at falde ud af uddannelsessystemet, og derfor kan Garantiskolesamarbejdet være afgørende for deres fremtidige uddannelsesmuligheder og for deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Baggrunden for denne begivenhed er, at Byrådet ved vedtagelsen af Budget 2018 har besluttet at støtte Garantiskolesamarbejdet med en uddannelsesvejleder. Vejlederen vil kunne hjælpe de unge, som er i risiko for at falde ud af deres ungdomsuddannelse, og vejlederen kan derved bidrage til at fastholde disse unge i uddannelsessystemet.

Samarbejdets parter er:

  • VUC
  • UU Vestsjælland
  • Ringsted Produktionshøjskole
  • Midtsjællands Gymnasium
  • Lærdansk
  • Zealand Business College
  • SOSU Sjælland
  • Ringsted Kommune 10. kl. center, Ungdomsskolen, Skolecenter og Arbejdsmarkedscenter

Sidst opdateret

17.11.2017