Du er her

Gennemgå din bolig for adgangsveje for rotter

Dato: 29. september 2021
Det er blevet efterår og tid til at se efter adgangsveje for rotter i og omkring din bolig.

I løbet af efteråret og vinteren er der mange rotter, som søger ind i både skure og beboelse – det betyder, at det er tid til at lave en gennemgang af boligen i forhold til adgangsveje for rotter.

Det er vigtigt, at du gennemgår din bolig fra kælder til tagryg for at sikre, at der ikke er revner eller sprækker, som rotterne kan komme igennem.

Ligeledes er det vigtigt at få tjekket tagrender og nedløb, samt få beskåret de træer og buske, som vokser op af bygninger.

I forbindelse med beskæring og oprydning, er det vigtigt at få alt haveaffald, storskrald og andet affald kørt på genbrugsstationen. Bunker af skrot og haveaffald er perfekte levesteder for rotter.

Læs mere om, hvordan du selv kan være med til at hindre rotter på din ejendom.

Anmeld altid spor efter rotter

Husk: Hvis du finder spor efter rotter, er det vigtigt, at du anmelder det på vores hjemmeside – så vil du blive kontaktet af kommunens rottebekæmper fra Kiltin.

Læs mere om rottebekæmpelse og anmeld rotter.

Sidst opdateret

29.09.2021