Du er her

Go Global er ny international linje på Campusskolen

Dato: 14. januar 2021
Campusskolen i Ringsted Kommune indfører fra næste skoleår den nye internationale linje Go Global, der skal uddanne eleverne til at begå sig i en moderne, globaliseret verden.

Fra næste skoleår kommer der et nyt tilbud i Ringsted Kommunes folkeskoler. Campusskolen etablerer fra august den internationale linje Go Global, der skal danne og uddanne eleverne til en international verden.

Go Global er en international klasse for elever med høj faglig motivation, og det er et tilbud til alle unge i Ringsted Kommune. Klassen retter sig mod de mest læringsmotiverede elever i Ringsted kommune, som kan og vil noget ekstra med deres skolegang.

Borgmester Henrik Hvidesten siger:

”Med den internationale linje Go Global lægger vi endnu et lag på folkeskolerne i Ringsted Kommune. Og vi giver et moderne og internationalt tilbud til de elever, som vil udfordres endnu mere i deres skolegang.  Go Global vil danne unge mennesker til at indgå i en globaliseret verden, hvor grænserne mellem fag, sprog og lande ofte er flydende,” siger Henrik Hvidesten.

Kristina Fischer, skoleleder på Campusskolen, siger:

”På Campusskolen arbejder vi hver dag med at uddanne unge mennesker til fortsat at opsøge læring og udvikling og til at indgå i et demokratisk samfund. Go Global vil derudover fokusere endnu mere på internationale samarbejder, projektbaseret læring og fremmedsprog. Eleverne på Go Global skal ikke alene udfordres på et højt fagligt niveau. De skal i høj grad også udfordres på arbejdsmetoder, kritisk tænkning og deres evner til at arbejde problemløsende og innovativt,” siger Kristina Fischer.

Go Global tager afsæt i det 21. århundredes kompetencer

Go Global vil have et sprogligt og globalt fokus. Det kan eksempelvis ske ved tilbud om et tredje fremmedsprog, virksomhedsbesøg i internationale virksomheder, deltagelse i internationale sprogkonkurrencer eller besøg i for eksempel FN-byen, Europaudvalget i Folketinget eller besøg af internationale NGO’er.

Og så vil undervisningen tage udgangspunkt i de såkaldte 21. århundredes kompetencer. Det er en betegnelse for de kompetencer, som en række internationale forskere og virksomheder peger på er vigtigt at udvikle hos unge i den moderne verden. Kompetencerne dækker over blandt andet samarbejde, IT, innovation, videnskonstruktion og kommunikation.

Go Global vil derfor særligt basere undervisningen på de fire K’er:

  • Kritisk tænkning: at forholde sig til verden, være problemløsende, analyserende, kunne evaluere samt at kunne stille opklarende spørgsmål.
  • Kreativitet: at skabe og innovere, være iderig, opfindsom, lære af erfaringer og udvise originalitet.
  • Kollaboration: at samarbejde, deltage ligeværdigt i processer, have ansvarlighed og være åben.
  • Kommunikation: at kunne lytte, udtrykke ideer, bruge forskellige platforme, bruge forskellige udtryk

Go Global er en international linje, man kan tage fra 7.-9. klasse. Campusskolen opretter den internationale linje fra 7. klasse fra august. I skoleåret 2022/23 optages elever på 7. – 8. klassetrin, og i skoleåret 2023/24 optages elever på 7.-9. klassetrin.

Der er et digitalt møde om den nye internationale linje Go Global den 27. januar 2021.

Læs mere om den internationale linje Go Global og det digitale møde den 27. januar på Campusskolens hjemmeside.  

 

Sidst opdateret

27.01.2021