Du er her

Gode resultater af garantiskolesamarbejdet

Dato: 01. juni 2021
Ringsted Kommune og kommunens ungdomsuddannelser indgik i 2018 en aftale om et garantiskolesamarbejde med det formål at sikre, at unge fastholdes i uddannelsessystemet.

Uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning har i mange år haft et tæt samarbejde med kommunen om de unge, der er på vej ind i – og i gang med ungdomsuddannelse og med aftalen om et Garantiskolesamarbejde har Byrådet under Budget 2018 besluttet at afsætte midler til en ekstra uddannelsesvejleder, som særligt kan følge op på- og vejlede de unge, som er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet.
Garantiskolen kan omfatte alle unge i kommunen – dvs. både unge på offentlig forsørgelse og unge i uddannelsessystemet, men målgruppen er de unge, som i særlig grad har behov for vejledning og støtte til at gennemføre deres ungdomsuddannelse.

Målet med Garantiskolesamarbejdet er, at uddannelsesinstitutionernes øgede fokus på frafaldstruede unge, og den ekstra vejledningsindsats vil mindske frafaldet fra ungdomsuddannelserne.

Samarbejdets parter er:

  • VUC
  • FGU Midt- og Østsjælland
  • Midtsjællands Gymnasium
  • Clavis Sprog og kompetence
  • Zealand Business College
  • SOSU Sjælland
  • Ringsted Kommunes 10. kl. center, Ungdomsskolen, Skolecenter og Arbejdsmarkedscenter, herunder Ungeenheden og UU.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Ringsted får en årlig orientering om Garantiskolesamarbejdet, og selv i det forløbne år, hvor corona-nedlunkning og restriktioner har sat sit præg på de unges hverdag og på uddannelsesstedernes kontakt med de unge, har der været gennemført fastholdelsesforløb for 46 unge, som har fået hjælp til enten at fortsætte deres uddannelse, skifte uddannelse eller komme i arbejde, eller, for nogle fås vedkommende, få iværksat forberedende eller støttende tiltag, som kan lede frem mod uddannelse eller job på lidt længere sigt.

Samlet er i alt 133 unge ophørt på deres uddannelse og heraf er i alt 106 unge igen i gang med enten en ny uddannelse, job eller et forberedende tilbud, mens de sidste 27 unge på opgørelsestidspunktet er uden for job eller uddannelse, hvilket bl.a. kan skyldes sygdom, at de venter på at få en uddannelsesaftale efter grundforløb, barsel, o.lign.

Britta Nielsen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, glæder sig over samarbejdet og de gode resultater:

”Jeg er meget glad for den interesse, villighed og fleksibilitet, som samtlige af de deltagende uddannelsessteder har vist for Garantiskolesamarbejdet, og jeg kan se, at samarbejdet gør en forskel for de unge, som har brug for en ekstra hånd, for at komme ind på, eller igennem deres ungdomsuddannelse,” siger Britta Nielsen.

Arbejdsmarkedschef Susanne Frydenlund oplever, at det gode samarbejde mellem kommunen og uddannelsesstederne gør en stor forskel for de unge:

”Det er så vigtigt, at de unge oplever succes, når de tager de første skridt ind i voksenlivet – hvad enten de skal i job eller uddannelse”. ”Nu fortsætter vi den gode indsats med Garantiskolesamarbejdet, og håber, at vi kan hjælpe endnu flere unge godt i gang med livet fremover”, siger Susanne Frydenlund afslutningsvist.

Sidst opdateret

04.06.2021