Du er her

Invitation til nyt åbent netværk om erhvervsudvikling

Dato: 18. januar 2019
Ringsted Kommune har etableret et nyt åbent netværk om erhvervsudvikling i Ringsted Kommune.

Hvad kan Ringsted Kommune gøre for at hjælpe nye virksomheder bedst til rette i kommunen? Hvordan giver vi erhvervslivet de bedste vilkår for at skabe vækst? Og hvordan bliver vi en endnu bedre erhvervskommune?

Det er bare nogle af de spørgsmål, som erhvervslivet i Ringsted kan hjælpe Ringsted Kommune med at blive klogere på i et nyt netværk, der er åbent for alle virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter i Ringsted Kommune.

Netværket skal være med til at skabe en endnu tættere dialog mellem os som kommune og aktørerne på det lokale arbejdsmarked. Her kan store og små virksomheder blandt andet komme med gode idéer til praktiske problemer i hverdagen, kommunens erhvervsservice eller indsatsområder om den gode infrastruktur.

Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted Kommune, er med til netværksmøderne sammen med Ringsted Kommunes erhvervsteam, Ringsted Erhverv.

”Det går godt i Ringsted Kommune. Vores erhvervsliv er i vækst, der bliver hele tiden skabt flere arbejdspladser, og vi er i gang med at udvikle Sjællands største nye erhvervsområde. Men vi vil gerne blive endnu bedre som erhvervskommune. Vi vil gerne have en endnu tættere dialog om den lokale erhvervsudvikling og blandt andet få flere gode idéer til, hvordan vi sammen kan skabe de bedste rammer for et sundt erhvervsmiljø. Det håber jeg, at de lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter vil hjælpe os med,” siger borgmester Henrik Hvidesten.

Tager udgangspunkt i fire emner

I sommer holdt Ringsted Kommune et indledende dialogmøde, og på baggrund af mødet er det aftalt, at netværket tager udgangspunkt i emnerne:

 • Infrastruktur – både konkret og strategisk
 • Arbejdskraft
 • Kobling mellem bosætning og erhvervsudvikling
 • Kommunal erhvervsservice og generelle rammevilkår for erhvervslivet

Netværket mødes som udgangspunkt to gange om året og skal drøfte aktuelle problemstillinger ift. erhvervslivets rammevilkår samt aftale konkrete initiativer, der kan understøtte den lokale erhvervsudvikling.

Første møde i netværket er: 

 • Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 8.00 – 10.00.

Kom til brunch og bidrag med ideer og ønsker til det nye erhvervsfremmesystem og Ringsted Kommunes erhvervsservice. På det første møde vil vi også meget gerne høre deltagernes input til en ny erhvervspolitik for Ringsted Kommune.

Mødet foregår i Ringsted Kongrescenter, og alle virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter i Ringsted Kommune er meget velkomne til at deltage. I skal dog tilmelde jer på www.ringsted.nemtilmeld.dk/199.  

Program

 • Velkomst og introduktion til tankerne bag netværket ved borgmester Henrik Hvidesten
 • Det nye erhvervsfremmesystem, kommunens erhvervsservice og kommunens erhvervspolitik set fra den lokalpolitiske vinkel ved borgmester Henrik Hvidesten
 • Det nye erhvervsfremmesystem – hvad ser vi frem til? ved Allan Munch fra DI Vestsjælland
 • Forventninger til kommunens erhvervsservice – hvad har været vigtigt for os? ved PwC
 • Hvad er en god erhvervspolitik for os og for Ringsted? ved Jeanette Amdal fra Ringsted Erhvervsforum, Henrik Tonnesen fra LO Midtsjælland, René Malcow fra Håndværker og Industriforeningen for Ringsted og Omegn og Torben Eriksen fra Dansk Byggeri
 • Fælles drøftelse og input til ny erhvervspolitik: Hvad er vigtigt at have fokus på i Ringsted på erhvervsområdet i de kommende år?

Sidst opdateret

18.01.2019