Du er her

Klimatilpasning og byrumsforskønnelse af Roskildevej er forsinket

Dato: 01. juni 2021
Ringsted Forsyning og Ringsted kommune arbejder på et kommende udbud af et større arbejde på en del af Roskildevej i Benløse. Anlægsfasen forventes at gå i gang i foråret 2022.

En strækning af Roskildevej i Benløse skal de kommende år igennem en større forvandling, da Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune er sammen om et projekt på strækningen fra Holbækvej til Præstevej.

Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune har tidligere orienteret om projektet ved borgermøder, hvor anlægsstarten var sat til medio 2021. Projektet har imidlertid vist sig mere kompliceret end forventet. Sammen med rådgiver er vi meget optaget af en god udførelsesstrategi, hvor der er færrest muligt nedlukninger af Roskildevej, således trafikken kan afvikles bedst muligt, og de lokale bliver generet mindst muligt.

Da udbudsprocessen tager længere tid end forventet, har vi besluttet, at projektet først starter op i foråret 2022. Går alt efter planen forventes arbejdet at være færdigt inden udgangen af 2024. Arbejdet planlægges at udføres trinvist, så der arbejdes på mindre delstrækninger.

Find mere information

Vi vil kontakte beboere og forretningsdrivende i området med mere information i deres e-boks eller postkasse. Man kan allerede nu tilmelde sig et nyhedsbrev, hvor Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune vil informere løbende om projektet, og interesserede kan også se præsentationsvideoer af projektet.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet om projektet på Roskildevej via Ringsted Forsynings hjemmeside www.ringstedforsyning.dk under ’Projekter’. Her kan du også finde præsentationsvideoer fra projektet. Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune forventer at sende det første nyhedsbrev om Roskildevejs-projektet ud i juni måned.

Du kan også finde videoerne og se foreløbige tegninger af projektet på Ringsted Kommunes hjemmeside www.ringsted.dk/roskildevej.

 

Sidst opdateret

01.06.2021