Du er her

Kortere sagsbehandlings-tider for byggesager

Dato: 13. april 2021
Ringsted Kommune har kortere sagsbehandling i alle kategorier af byggesager, viser en ny opgørelse fra KL.

Borgere og virksomheder, der søger byggetilladelse i Ringsted Kommune, får langt hurtigere svar end tidligere. Det viser en ny opgørelse over kommunernes sagsbehandlingstider for byggesager, som KL har lavet.

Ringsted Kommunes sagsbehandlinger er under de servicemål, som KL og regeringen har aftalt for kommunernes behandling af byggesager. Ringsted Kommunes sagsbehandling er markant hurtigere end den gennemsnitlige sagsbehandling for alle kommuner.

Per Flor, formand for Plan- og Boligudvalget, siger: 

”I Ringsted Kommune har vi gennem længere tid arbejdet på flere områder for at få endnu hurtigere sagsbehandlingstider ved byggesager – uanset om det er borgere, der skal have lavet ny carport, eller en virksomhed, som gerne vil udvide. Derfor er jeg også rigtig glad for at se, at arbejdet har båret frugt, og vi er lykkedes med at få langt hurtigere sagsbehandlingstider i alle kategorier af byggesager,” siger Per Flor.

Kort sagsbehandling for alle borgere, iværksættere og store virksomheder

Ringsted Kommune har blandt andet arbejdet med at sikre endnu bedre forhåndsdialog med borgere eller virksomheder og faglig udvikling af medarbejderne. Derudover arbejdes der hele tiden med bedre samarbejde internt i Ringsted Kommune, så både borgere og virksomheder oplever en fleksibel modtagelse allerede fra første henvendelse og til byggeriet i sidste ende kan tages i brug. Arbejdet har udover kortere sagsbehandlingstid også betydet en reduktion i antallet af klagesager.

Borgmester Henrik Hvidesten siger:

”Vi har en klar ambition om, at både borgere og virksomheder skal opleve, at det er nemt at komme i kontakt med Ringsted Kommune – uanset om det drejer sig om tilladelse til en carport eller et større erhvervsbyggeri, og uanset om man er villaejer, iværksættere eller en stor international virksomhed, der gerne vil etablere sig i den nye Business Park Ringsted,” siger Henrik Hvidesten.

Ringsted Kommune er under servicemål i alle fem kategorier

Byggesager opdeles i fem kategorier. Ifølge KL's servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder 1. januar –31. december 2020 er tallene:

  • For simple konstruktioner med et servicemål på 40 dage er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 43 dage. Ringsted Kommunes sagsbehandlingstid er 24 dage.
  • Enfamilieshuse har et servicemål på 40 dage. Sagerne er gennemsnitligt afgjort på 45 dage. Ringsted Kommunes sagsbehandlingstid er 31 dage.
  • Industri-og lagerbygninger har et servicemål på 50 dage, og er gennemsnitligt afgjort på 64 dage. Ringsted Kommunes sagsbehandlingstid er 42 dage.
  • Etagebyggeri, erhverv har et servicemål på 50 dage og er gennemsnitlig afgjort på 77dage. Ringsted Kommunes sagsbehandlingstid er 46 dage.
  • For Etagebyggeri, bolig er servicemålet 60 dage, og gennemsnittet for perioden er 84 dage. Ringsted Kommunes sagsbehandlingstid er 53 dage.

Sidst opdateret

13.04.2021