Du er her

Lav klassekvotient og udvidet to-voksen-ordning giver fokus på hver elev

Dato: 24. juni 2021
Ringsted Kommune klar med nye tiltag: Lav klasse kvotient sammen med en udvidet brug af to voksne i undervisningen giver fokus på hver enkelt elev i folkeskolen.

Små klasser på gennemsnitligt 20 elever, maksimalt 24 elever i nye klasser, og mange lektioner med to voksne i klassen. Det er nogle af tiltagene i Ringsted Kommunes folkeskoler, og det skal sikre hver enkelt elev de bedste forudsætninger for at gribe deres potentiale.

Den gennemsnitlige klassekvotient i Ringsted Kommunes folkeskoler er i den bedste tredjedel af alle kommuner, og den er også lavere end de fleste nabokommuners. Klassekvotienten i Ringsted Kommune var ifølge tal fra Danmarks Statistik i 2020 på 20 elever. Nationalt var den gennemsnitlige klassekvotient i folkeskolen 21,2.

Borgmester Henrik Hvidesten siger:

”I Ringsted Kommunes folkeskoler skal der være tid til den enkelte elev. Og hver elev skal udfordres ud fra hver deres forudsætninger. Derfor har vi sat et særligt loft på klassestørrelserne, så der maksimalt må være 24 elever i nye klasser. Mange klasser vil også være mindre end det, og derfor har vi også lavere klassekvotient end mange andre kommuner”.

Flere voksne giver mere tid til hver elev

Ud over klassestørrelserne er der i Ringsted Kommunes folkeskoler også et andet tiltag for at give mere elev både mere tid med en voksen og mere differentieret undervisning. En udvidet brug af to-voksen-ordninger giver mere tid til den enkelte elev. Og det betyder også, at for eksempel en elevs læseudfordringer hurtigere kan opdages og reageres på.

Klaus Hansen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget, siger:

”Alle elever skal udvikle sig og gribe deres potentiale, og det er vores udvidede brug af lektioner med to voksne med til at sikre. Alle skoler arbejder rigtig meget med differentieret undervisning, så al undervisning i videst mulige omfang målrettes til det sted, hvor den enkelte elev er. De dygtigste elever kan udfordres mere, og de elever, der har behov, kan få den støtte og tilpassede undervisning, der er brug for.”

Ordningen med to voksne kan bruges på alle klassetrin og i alle fag, men der er en særlig fokus på de yngste klasser og på fagene dansk og matematik. Jo mere støtte der er i dansk og matematik i timerne, desto bedre læring er der også i andre fag.

Gitte Løvgren, direktør for børne- og skoleområdet, siger:

”Alle skoler arbejder med to-voksen-ordninger, og det arbejde bliver styrket fra det kommende skoleår. Vi kan nemlig se, at det virker. Med to voksne er der mere ro i klaserne, elevernes testresultater er bedre, og eleverne får meget bedre forudsætninger for deres videre udvikling og skolegang.” 

FAKTA: To voksne i mange lektioner

Ringsted Kommunes udvidede ordning med to voksne i mange lektioner i de små klasser:

  • Er en fleksibel indsats, der kan bruges i bestemte fag, klasser eller perioder.
  • Kan bruges til at mindske klassestørrelsen en periode.
  • Kan bruges til intensiv træning af enkeltelever.
  • Kan bruges til ekstra voksne med specifikke faglige kvalifikationer i en periode.

FAKTA: Lavere klassekvotient og maksimalt 24 elever i nye klasser

Ringsted Kommune vil maksimalt have 24 elever i nye klasser. Mange klasser vil være mindre.

  • Antallet af elever i en gennemsnitlig dansk folkeskoleklasse er siden 2009 steget. Tal fra Danmarks Statistik viser en stigning i den gennemsnitlige klassestørrelse fra 20,1 i 2009, til 21,6 i 2017 og 21,2 i 2020.
  • Ifølge Folkeskoleloven må der være op til 28 elever i en klasse i folkeskolen.
  • Ringsted Kommune havde i 2020 en gennemsnitlig klassekvotient på 20 elever. Det er i den bedste tredjedel af alle landets kommuner. Nationalt var den gennemsnitlige klassekvotient 21,2.

Sidst opdateret

24.06.2021