Du er her

Livet med hjerneskade: Et kursustilbud

Dato: 31. januar 2019
Ringsted Kommune tilbyder et kursusforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Hvis du eller din pårørende indenfor de seneste par år har fået en skade i hjernen, så har du på dette forløb mulighed for at lære mere om, hvordan du kan håndtere følgerne herefter.

Kursets formål er, at du får:

  • forståelse for de fysiske, mentale og personlighedsrelaterede ændringer, der kan opstå som følge af en hjerneskade.
  • redskaber og metoder til at håndtere følgevirkningerne af en hjerneskade.
  • mulighed for dialog med ligestillede og danne netværksgrupper, som efterfølgende kan bruges til støtte og samvær.

Indhold

Følgerne af en hjerneskade kan være mange og medføre mange forskellige udfordringer i hverdagen. Underviserne har alle neuro-faglig baggrund og vil undervise i forskellige temaer som f.eks. fysiske-og mentale forandringer, træthed, kommunikation, psykiske reaktioner, forandrede roller i samlivet og hverdagen med en hjerneskade.

Der vil også være besøg fra patientforeningerne Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen.

Tid og sted

Kurset afholdes over 8 uger, hvor vi mødes en gang om ugen.

Forløbet starter den 11. marts 2019. Kurset afholdes på Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted.

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage, skal du kontakte hjerneskadekoordinator Jeannette Amstrup. Du kan ringe på telefon nr. 29 34 12 18 eller 57 62 79 00.

Bemærk at der maksimalt kan deltage 2 pårørende pr. deltager.

Læs mere om forløbet.

Sidst opdateret

22.01.2020