Du er her

Livet med hjerneskade: Et kursustilbud

Dato: 14. januar 2020
Ringsted Kommune tilbyder et kursusforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Hvis du eller din pårørende inden for de seneste par år har fået en skade i hjernen, så har du mulighed for at lære mere om, hvordan du kan håndtere følgerne herefter.

Formålet med kurset

Kursets formål er at

•    du får en forståelse for de fysiske, mentale og personlighedsrelaterede ændringer, der kan opstå som følge af en hjerneskade
•    du får redskabet og metoder til at håndtere følgevirkningerne efter en hjerneskade
•    du får mulighed for at gå i dialog med ligestillede og danne netværksgrupper, som efterfølgende kan bruges til støtte og samvær

Indhold på kurset

Følgerne af en hjerneskade kan være mange og medføre mange forskellige udfordringer i hverdagen. Underviserne har alle faglig baggrund indenfor neurologien og vil undervise i forskellige temaer som mentale forandringer, fysiske forandringer, psykiske forandringer, hverdagen med en hjerneskade, kommunikation, forandrede roller i samlivet og træthed & energiforvaltning.

Der vil også være besøg fra patientforeningerne Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen.

Tid og sted

Kurset afholdes over 8 uger, hvor vi mødes en gang om ugen.

Forløbet starter d. 19/2 2020.  

Kurset afholdes på Knud Lavard Centret, Eksercerpladsen 1, 4100 Ringsted.

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage, skal du kontakte hjerneskadekoordinator Jeannette Amstrup.

Du kan ringe på telefon nr. 29 34 12 18 eller 57 62 79 00.

Bemærk at der maksimalt kan deltage 2 pårørende pr. deltager.

Læs mere omkring indhold på https://ringsted.dk/borger/omsorg-sundhed/erhvervet-hjerneskade

 

Sidst opdateret

14.01.2020