Du er her

Livet med hjerneskade - et kursustilbud

Dato: 09. august 2021
Ringsted Kommune tilbyder et kursusforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Hvis du eller din pårørende inden for de seneste par år har fået en blodprop, blødning eller traumatisk skade i hjernen, så har du mulighed for at lære mere om, hvordan du kan håndtere følgerne herefter. 

Formål med kurset

Kursets formål er at:

•    du får en forståelse for de fysiske, mentale og personlighedsrelaterede ændringer, der kan opstå som følge af en hjerneskade
•    du får ideer og metoder til at håndtere følgevirkningerne efter en hjerneskade
•    du får mulighed for at gå i dialog med ligestillede og evt. danne netværksgrupper, som efterfølgende kan bruges til støtte og samvær

Kursets indhold

Følgerne af en hjerneskade kan være mange og medføre mange forskellige udfordringer i hverdagen. Underviserne har alle faglig baggrund inden for neurologien og vil undervise i forskellige temaer som mentale forandringer, fysiske forandringer, psykiske forandringer, hverdagen med en hjerneskade, kommunikation, forandrede roller i samlivet og træthed & energiforvaltning. 

Tid og sted

Kurset afholdes over 7 uger, hvor man mødes en gang om ugen. Forløbet starter d. 1/9 2021.  Kurset afholdes i kantinen på Amtstue Allé 71, 4100 Ringsted.

Tilmelding

Hvis man ønsker at deltage eller høre nærmere om kurset, skal man kontakte hjerneskadekoordinator Jeannette Amstrup på telefon nr. 29 34 12 18 eller 57 62 79 00. Bemærk at der maksimalt kan deltage 2 pårørende pr. deltager.
 

Sidst opdateret

09.08.2021