Du er her

Markant fremgang i analyse af erhvervsvenlighed

Dato: 23. juni 2020
Ringsted Kommune går frem til en placering som nr. 36 i Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed.

Massive anlægsinvesteringer, dækningsafgiften er fuld udfaset i år og stort fokus på skolernes samarbejde med erhvervslivet. Det er nogle af de områder, hvor Ringsted Kommune har styrket indsatsen de seneste år, og som gør, at Ringsted Kommune går frem i Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsvenlighed. 

Borgmester Henrik Hvidesten siger:

”Fra i år er dækningsafgiften fuldt udfaset, og vi har investeret massivt i en række store anlægsprojekter. Vi er i gang med at forberede en udvidelse af Ringsted Sportcenter, anlæggelsen af en ny stor børneinstitution, og er i gang med at åbne fuldt for et nyt sundhedshus. Derudover er vi fuld gang med byggemodningen af Business Park Ringsted, som er det største nye erhvervsområde på Sjælland. Her har vi allerede har solgt grunde til Marius Pedersen A/S og Dansk Støbeasfalt ApS, der overtager grundene næste år. Det viser, at vi så rigtigt, da vi valgte at investere et trecifret millionbeløb i et nyt stort erhvervsområde her midt på Sjælland.”

Samarbejde med skoler og virksomheder

Ringsted Kommune går frem på områder som blandt andet sagsbehandlingstid for byggesagsbehandling, udlicitering på tekniske området og skole-virksomhedssamarbejde.

”Det er områder, hvor vi gennem de seneste år har haft stort fokus, og vi har blandt andet fået en åben skole-koordinator, så vi har udviklet skolerens samarbejde med blandt andet lokalsamfundet og de lokale virksomheder. Vores skoler har lavet undervisningsforløb for udskolingen i samarbejde med lokale virksomheder.  Desuden har vi de seneste år udviklet samarbejdet mellem grundskolen og erhvervsuddannelser, så mere end 30 procent af 9. og 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse,” siger borgmester Henrik Hvidesten.

Tæt dialog med det lokale erhvervsliv

Flere virksomheder har valgt Ringsted Kommune som nyt hjemsted det seneste års tid, hvor blandt andet PWC, Computersalg og CoolTrade ApS er flyttet til. Samtidig har der været en stigning i antallet af borgere, og Ringsted Kommune har i dag en sund og stærk økonomi.

”Vi har i det daglige en tæt dialog med det lokale erhvervsliv med blandt andet et lokalt erhvervsnetværk, hvor vi har en dialog mellem os som kommune og parter med tilknytning til arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. Netop den tætte dialog har gjort, at vi også har kunnet reagere hurtigt med en lokal erhvervspakke her under corona-krisen. Den blev netop vedtaget i Byrådet efter tæt dialog med det lokale erhvervsliv,” siger borgmester Henrik Hvidesten. 

Sidst opdateret

23.06.2020