Du er her

Medlemmer til nyt lokalt naturråd søges

Dato: 29. november 2017
Et nyt lokalt naturråd skal rådgive kommunerne i forbindelse med udpegning af områder, som skal indgå i et Grønt Danmarkskort. Det har Folketinget vedtaget.

Et nyt lokalt naturråd skal rådgive kommunerne i forbindelse med udpegning af områder, som skal indgå i et Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er besluttet af Folketinget, og det skal blandt andet understøtte FN’s og EU’s mål for biodiversitet i 2020.

Derfor søger vi nu interesserede medlemmer til det lokale naturråd for Ringsted, Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner. Rådet vil bestå af højst 20 medlemmer, som skal repræsentere både erhvervs-, natur-, miljø- og friluftsinteresser.

Hvem kan indstille medlemmer?

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer.
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som varetager væsentlige rekreative interesser.
  • Lokale foreninger og organisationer, der er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Organisationerne skal indstille både et medlem og en suppleant – gerne både en mand og en kvinde, da kommunerne tilstræber en ligelig fordeling i rådet af såvel køn som af forskellige interesseområder. I sidste ende er det kommunerne, der sammensætter Naturrådet.

Hvad skal naturrådet lave?

Naturrådet får en rådgivende funktion overfor kommunalbestyrelserne. Rådet får altså ingen beføjelser som myndighed. De opgaver, Naturrådet skal rådgive kommunerne om, er:

  • Hvad der skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
  • Hvad der skal udpeges som potentielle naturområder, der udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder.
  • Hvad der skal udpeges som naturområder, som samtidig bidrager til andre formål.

Grønt Danmarkskort skal kunne bruges af både kommuner, staten, foreninger og fonde som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.

Skal din organisation være med?

Så kan I indstille hvert et medlem og en suppleant ved at sende en mail med oplysninger om navne, organisation og kontaktoplysninger til naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Fristen for at indstille medlemmer er den 1. januar 2018. Spørgsmål kan rettes til Faxe Kommune på telefon 56 20 30 61 eller på naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Sidst opdateret

29.11.2017