Du er her

Mere hjælp til nybagte forældre med særlige behov

Dato: 18. december 2017
Projekt Baby i familien skal give ekstra hjælp og vejledning til gravide og nybagte forældre med et særligt behov. Ringsted Kommune har fået 5,6 millioner kroner til projektet fra satspuljemidlerne.

Den tidlige indsats over for udsatte og sårbare børn skal styrkes ved hjælp af sundhedsplejersker. Derfor uddeler Sundheds- og Ældreministeriet 76,1 millioner kroner fra satspuljemidlerne til 17 kommuner, hvor sundhedsplejen skal være mere systematisk med at finde familier med behov for støtte.

Ringsted Kommune har fået 5,6 millioner kroner til projektet Baby i familien. Målet er, at man gennem besøg til alle gravide og deres familie skal kunne tilbyde en særlig indsats til de familier, der skønnes at have et særligt behov for vejledning og støtte. Det kan være i form af ekstra hjemmebesøg af sundhedsplejersken, gruppetilbud ved efterfødselsreaktion eller afklarende psykologsamtaler.

Baby i familien skal give de nye familier, der har brug for særlig støtte i den nye hverdag, en ekstra hånd, fortæller Annika Hermansen, centerchef for Børnecentret i Ringsted Kommune.

”Det kan opleves som en selvfølge at få et barn og blive en familie. Men det kan være svært, hvis man ikke får den rigtige støtte og vejledning. Særligt i barnets første år er det afgørende, at nybagte forældre får den hjælp, de har brug for, så de kan give deres barn den bedste start på livet,” siger hun.

Projektet i Ringsted Kommune læner sig op ad forskning, der viser, at de rette indsatser i barnets to første leveår har stor effekt også på lang sigt.

”Jeg glæder mig til, at vi i Ringsted Kommune nu får mulighed for at afprøve forskellige modeller, der kan være med til at hjælpe os til tidligere at opspore de børn og familier, der har brug for støtte. Det vil komme børnene til gode senere i livet,” siger hun.

Gravide kan henvende sig allerede nu

Det er Sundhedstjenesten i Ringsted Kommunes Børnecenter, der står for projekt Baby i familien. I første omgang skal projektet køre i tre og et halvt år.

Sundhedstjenesten er i øjeblikket i gang med at forberede de særlige indsatser, som gravide og nybagte forældre kan modtage. Forventningen er, at indsatsen starter den 1. marts 2018.

Alle gravide familier er velkomne til at henvende sig for et graviditetsbesøg allerede fra den 1. januar 2018 på tlf. 57 62 75 90 eller mail sundhedstjenesten@ringsted.dk.

Sidst opdateret

18.12.2017