Du er her

Mulighed for støtte til bedre bredbånds-dækning

Dato: 09. juli 2018
Energistyrelsen har åbnet for ansøgninger til bredbåndspuljen.

Energistyrelsen har nu åbnet for ansøgninger til bredbåndspuljen, der tilbyder støtte til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning.

Hvem kan søge puljen?

Bredbåndspuljen giver mulighed for tilskud til bredbåndsprojekter i sammenhængende områder af boliger, virksomheder og sommerhuse, som i dag har adgang til under 10 Mbit/s download eller 2Mbit/s upload. Der kan ikke søges, hvor der er planer om, at områdets dækning forbedres inden for 3 år. Ansøgninger kan indsendes af kommuner, borgergrupper og virksomheder. Borgergruppen behøver ikke være eksisterende, men kan etableres til projektet.

Ansøgningsarbejdet kan i første omgang igangsættes af en enkelt initiativtager og bemærk, at det er ikke et krav for at søge om støtte, at kommunen bliver involveret i ansøgningsprocessen. Det er muligt at se, om din adresse er berettiget til at søge tilskud på bredbåndspuljens hjemmeside.

Søg efter din adresse på bredbåndspuljens hjemmeside.

Hvordan søger man?

Første skridt i ansøgningen er, at man i lokalområderne går sammen om at annoncere et uforpligtigende projekt på energistyrelsens hjemmeside. Formålet med annonceringen er at finde en udbyder af bredbånd, der vil være med til at udføre projektet. 

Næste skridt er at sikre forpligtigende opbakning lokalt. Det er nemlig en forudsætning for at søge om tilskud, at der for hver adresse, der søges om tilskud til, er en egenfinansiering fra hver enkelt husstand på minimum 4.000 kroner.

På Energistyrelsens hjemmeside er der en detaljeret beskrivelse af ansøgningsprocessen.

Læs mere om at ansøge om støtte fra bredbåndspuljen.

Hvad kan der søges om?

Der kan søges om tilskud til at udføre det konkrete anlægsarbejde, der skal til for at etablere bedre bredbånd i lokalområdet. Tilskuddet udbetales direkte til den bredbåndsleverandør, der udfører projektet.

Hvordan bliver der prioriteret mellem ansøgningerne

Læs mere om bredbåndspuljen, betingelserne for at søge om støtte og ansøgningsprocessen og om, hvordan de indkomne ansøgninger bliver prioriteret på Energistyrelsens hjemmeside.

Baggrund

I april måned 2016 fastsatte regeringen sammen med størstedelen af folketingets øvrige partier kriterierne for tildeling af støtte fra bredbåndspuljen, der understøtter etablering af hurtigere bredbåndsforbindelser steder i Danmark, hvor dækningen er dårlig. Der er nu åbnet op for ansøgninger til puljen. I 2018 er der afsat 100 millioner kroner til puljen.

Sidst opdateret

09.07.2018