Du er her

Nu kan du søge om kanoudlejning ved Suså

Dato: 19. november 2021
Det er nu muligt at søge tilladelse til udlejningsvirksomhed for sejlads på Susåen. Send din ansøgning til Næstved Kommune senest søndag den 12. december 2021.

Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner bekendtgør hermed, at der kan søges tilladelser til udlejningsvirksomhed for sejlads på Susåen og Tystrup Bavelse Søerne for sæsonen 2022-2027, jf. sejladsbekendtgørelsen (bek. nr. 1784 af 16.12.2015). 

Der er en række krav, som skal være opfyldt for at komme i betragtning. For at søge om tilladelser til udlejningsvirksomhed af fartøjer til langturssejlads skal ansøger blandt andet som minimum råde over to godkendte isætningspladser, to godkendte rastepladser og tre godkendte lejrpladser. Bemærk at de enkelte pladser kun kan tælles med én gang som enten raste- eller lejrplads.

For at søge om tilladelser til udlejningsvirksomhed af fartøjer til timesejlads skal ansøger blandt andet som minimum råde over en raste- og isætningsplads. 

Se ansøgningsmaterialet på Næstved Kommunes hjemmeside. Har du spørgsmål, kan du skrive til Næstved Kommune på natur@naestved.dk eller kontakt Sabine Meyer eller Michael Krogh på telefon 55 88 61 90. 

Ansøgningen skal være Næstved Kommune i hænde senest søndag den 12. december 2021 og Næstved Kommune forventer at have behandlet ansøgningerne senest 31. januar 2022. 
 

Sidst opdateret

19.11.2021