Du er her

Ny København – Ringstedbane binder hele Sjælland bedre sammen

Dato: 03. juni 2019
Bedre rejsemuligheder til og fra København og kortere rejsetid for ca. 90.000 daglige passagerer. Den 31. maj blev Danmarks første højhastighedsjernbane, København-Ringsted banen, officielt åbnet.

Togstrækningen mellem København, Roskilde og Ringsted er en af landets mest travle. Den har længe været så trafikeret, at den har udgjort en flaskehals for rejsende mellem hovedstaden og resten af Danmark.

Med åbningen af København-Ringstedbanen kommer der en helt ny linje ind mod København, som forbedrer fremkommeligheden for sjællandske pendlere og giver markante forbedringer for landstrafikken.

Den nye jernbane styrker er et vigtigt skridt på vejen til at udvikle og fremtidssikre infrastrukturen i et større regionalt perspektiv, lyder det fra borgmestrene fra København, Køge og Ringsted. 

”Den nye København – Ringstedbane vil gøre det endnu lettere at komme til og fra hovedstaden og vores omkringliggende region. Greater Copenhagen vokser med 300.000 indbyggere de kommende 10 år, hvilket øger presset på veje, togskinner og broer. Derfor har vi fremover brug for endnu flere investeringer i ny infrastruktur for at gøre det lettere at komme rundt og til og fra arbejde. Det er forudsætningen for at vi kan skabe øget vækst og velstand i regionen,” siger Frank Jensen (S).

Som led i åbningen af den nye bane åbnes der også en ny station, Køge Nord Station, hvor pendlerne får mulighed for at skifte fra fjerntog til S-tog og omvendt. På den måde vil den nye bane give pendlere større fleksibilitet og en række tidsbesparelser.

”Den ikoniske stationsbro i Køge Nord bliver et vartegn for hele Køgeområdet. Stationen tilbyder et attraktivt, miljøvenligt alternativ til bilen for de pendlere, der rejser til Køge eller mod København og giver for eksempel børnefamilierne mindre tid på vejen og mere tid ved aftensbordet. Jeg glæder mig til at være en del af den udvikling som Køge Nord Station bringer til Køgeområdet,” siger Marie Stærke (S), borgmester i Køge Kommune

Når banen er indviet, vil rejsetiden med regionaltog mellem Ringsted og København H ligge på ca. 41 minutter. Men når den nye køreplan for 2020 træder i kraft, forventes en rejsetid på ca. 33-34 minutter.

Også mellem Køge og København H vil pendlere opleve markante tidsbesparelser. Fra Køge Nord Station til København H vil rejsetiden være 24 minutter. Indtil åbningen har det taget ca. 38 minutter med S-toget mellem Køge og København H. 

Den nye strækning er samtidig et vigtigt skridt i retning af at fremtidssikre hele regionen. Den nye bane vil nemlig ikke kun forbedre strækningen mellem København, Køge og Ringsted, men også samtidig give bedre rejsemuligheder og kortere rejsetider til og fra Lolland - og dermed binde Sjælland bedre sammen med det øvrige Europa via den kommende Fehmern-forbindelse.

”Med Ringstedbanen flytter Ringsted endnu tættere på Danmarks hovedstad. Sammen med den kommende Fehmern-forbindelse bliver Ringsted i endnu højere grad et trafikalt knudepunkt – både i Danmark og i Greater Copenhagen. Hver dag pendler 19.000 mennesker ind eller ud fra Ringsted for at arbejde. Med de nye jernbane-forbindelser bliver det endnu nemmere at komme til og fra Ringsted for pendlere uanset om de kommer fra Fyn og Jylland, Sydsjælland eller hovedstadsområdet,” siger Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten

Fakta om København – Ringstedbanen

  • København - Ringstedbanen blev vedtaget den 22. oktober 2009 af en bred forligskreds i Folketinget. Anlægget gik i gang i 2010, og har kostet 10 mia. kr., som blev finansieret på trafikaftalen ’En grøn transportpolitik’ i 2009.
  • Den nye bane er 60 kilometer lang og er Danmarks første højhastighedstogbane. Det betyder, at der er mulighed for hastigheder på op til 250 km/t for passagertog. Der er endnu ikke tog, som kører så hurtigt, men på den måde er banen fremtidssikret.  
  • København - Ringstedbanen får kun en ny station, Køge Nord Station, som bliver knudepunkt for skift til og fra S-toget.

Fakta om investering i infrastruktur

  • Greater Copenhagen samarbejdet blev etableret i 2016 og består af alle kommuner og regioner i Halland, Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland - i alt fire regioner og 85 kommuner.
  • Greater Copenhagen står sammen om en række ambitiøse mål, herunder investeringer i flere forbindelser over Øresund, udbygning af Københavns Lufthavn og Femernforbindelsen, som står færdig i 2028 og vil ændre mobiliteten for mennesker og transporten af gods.

Sidst opdateret

03.06.2019